Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Uwaga

Życzenia Świąteczne

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
W Nowym Roku spełnienia każdego marzenia.

Ciepła, wiary i życzliwości,

Życzymy łacząc wyrazy radości...

 

Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja

Realokacja środków – zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego Nr POKL/I/9.6.2/13

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż w wyniku realokacji środków finansowych między Priorytetami PO KL została zwiększona alokacja dla konkursu zamkniętego Nr POKL/I/9.6.2/13

Uwaga

24 i 31 grudnia br. Punkt Informacyjny PO KL nieczynny

Departament EFS uprzejmie informuje, że z uwagi na okres świąteczno-noworoczny Punkt Informacyjny PO KL w dniu 24 i 31 grudnia br. będzie nieczynny.

Informacja

Rusza nabór projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/I/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Priorytetu IX  Poddziałanie 9.1.1

Uwaga

Uruchomienie Bazy Konkurencyjności. Ważna zmiana formy umieszczania zapytań ofertowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności.

Spotkanie

Rozpoczęto konsultacje projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Spotkanie

XXI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się XXI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział m.in. Pani Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Spotkanie

XXI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL

Uprzejmie informujemy, że XXI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego odbędzie się 5 grudnia 2014 r. (piątek), w godzinach 13.00-15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1473/14 z dn. 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/8.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1473/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Uwaga

Pismo MIR dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF-II-82266-80-BG/14 z dn. 12.11.2014 r. dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1474/14 z 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.2/13

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1474/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/13 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1475/14 z 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1475/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.2 PO Kapitał Ludzki.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>