Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Informacja

Rusza nabór projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/II/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ Nr 179/15 z 25 lutego 2015 r. dot. Poddziałania 8.1.1

Przedstawiamy Uchwałę ZWŁ Nr 179/15 z 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 875/14 ZWŁ z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 933/14 ZWŁ z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 1034/14 ZWŁ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 700/13 ZWŁ z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/12 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS zmienionej uchwałą Nr 43/15 ZWŁ z dn. 28.01.2015 r. oraz w sprawie: zmiany Uchwały Nr 240/14 ZWŁ z dnia 10 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/13 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS zmienionej uchwałą Nr 43/15 ZWŁ z dnia 28.01.2015 r.

Informacja

Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego obowiązującego od dnia 1 marca 2015 r., zadania Punktu Informacyjnego PO KL przejął Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI), zlokalizowany przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 178/15 z dn. 25.02.2015 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.6.2/13

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 178/15 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.6.2/13 Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 43/15 z 28.01.2015 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/8.1.1/12 i konkursu nr POKL/I/8.1.1/13

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa Nr 43/15 z 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 700/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/12 Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” PO Kapitał Ludzki oraz w sparwie: zmiany Uchwały Nr 240/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/13 Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uruchomienie Portalu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Informujemy, że 19 stycznia 2015 r. został uruchomiony Portal Funduszy Europejskich oraz serwisy programów krajowych na lata 2014-2020.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 2/15 z dn. 08.01.2015 r. w sprawie konkursu nr POKL/II/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 2/15 z 08.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Spotkanie

Konferencja prasowa i spotkanie informacyjne nt. doposażenia oddziałów przedszkolnych

9 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa dla przedstawicieli mediów lokalnych dotycząca trwającego naboru wniosków PO KL w trybie systemowym, zakładającego doposażenie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

Informacja

Pismo MIR dot. portalu www.inwestycjawkadry.pl

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. zwolnienia beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r.

Informacja

Pismo MIR dot. dostępu do Bazy Konkurencyjności

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF-II-82266-89-BG/14 z dn. 18 grudnia 2014 r. dot. zasad dostepu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL.

Informacja

Rusza nabór projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/I/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Priorytetu IX  Poddziałanie 9.1.1

Informacja

Realokacja środków – zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego Nr POKL/I/9.6.2/13

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż w wyniku realokacji środków finansowych między Priorytetami PO KL została zwiększona alokacja dla konkursu zamkniętego Nr POKL/I/9.6.2/13

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>