Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Spotkanie

Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na szkolenia

Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Priorytetowo będą traktowane osoby reprezentujące instytucje z obszaru wsparcia Ośrodka.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1294/14 z 21.10.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/II/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1294/14 z 21.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów dla wniosków złożonych w 2014 roku w ramach konkursu zamkniętego z Poddziałania 9.1.1 z Priorytetu IX

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów w ramach konkursu zamkniętego POKL/II/9.1.1/14 ogłoszonego w 2014 r. z Poddziałania 9.1.1 Priorytetu IX, zwołuje dodatkowe - III posiedzenie Komisji Oceny Projektów

Uwaga

Nabór uczestników na warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL zakończony.

Z dniem dzisiejszym zakończył się nabór uczestników na warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1262/14 z 13.10.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1262/14 z 13.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1263/14 z 13.10.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1263/14 z 13.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.2 PO Kapitał Ludzki.

Spotkanie

Zapraszamy na warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL!


Departament ds. PO Kapitał Ludzki uruchamia nabór uczestników na warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL

Uwaga

W dniach 14-15 października Punkt Informacyjny PO KL w Hotelu DoubleTree by Hilton

Uprzejmie informujemy, że dniach 14-15 października br. Punkt Informacyjny PO KL będzie funkcjonował podczas "VII Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2014" w Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi przy ul. Łąkowej 29.

Informacja

Zwiększenie alokacji dla konkursu POKL/I/9.1.1/14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż w wyniku oszczędności w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14, ogłoszonego dnia 2 maja 2014 r. na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, dofinansowanie uzyskają 3 kolejne projekty ocenione pozytywnie, które zgodnie z listą rankingową nie były rekomendowane do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji finansowej dla konkursu.

Informacja

Lista rankingowa - Działanie 9.2

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac IV KOP w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Konkurs Nr POKL/I/9.2/14.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1217/14 z 07.10.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/8.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1217/14 z 07.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Spotkanie

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na przyszłość

Europejski Fundusz Społeczny już 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>