Informujemy, że bieżące informacje na temat realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl


ZAMKNIJ OKNO
x
Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej  >  >>

Informacja

Wesołych Świąt!

Informacja

Ostatni tegoroczny artykuł w Dzienniku Łódzkim

Przedstawiamy ostatni tegoroczny artykuł na temat PO KL pt. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi. Od juniora do seniora, który ukazał się 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Łódzkim.

Spotkanie

Odbyło się XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

W dniu 7 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział m.in. Pani Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Spotkanie

Szkolenie pn. „Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020”

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020”.

Uwaga

Rozpoczął się kolejny konkurs wspierający edukację w Łódzkiem

14 stycznia 2016 roku rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół. Będziemy czekać na propozycje przedsięwzięć wzmacniających jakość oferty edukacyjnej placówek kształcenia ogólnego w zakresie:

  • przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki,
  • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych,
  • korzystania podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.
Informacja

XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Uprzejmie informujemy, że XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek), w godzinach 13.00-14.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (sala 104 – Sala Obrad Sejmiku), przy al. Piłsudskiego 8.

Spotkanie

Szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020”

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020”.

Informacja

Raport z badania ewaluacyjnego podsumowującego efekty wsparcia w ramach PO KL

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim".

Informacja

Kolejny artukuł w Dzienniku Łódzkim

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem na temat Programu Kapitał Ludzki pt. "Zmieniamy Łódzkie z Fuduszami Europejskimi - Przedsiębiorczy Kapitał Ludzki!", który ukazał się 20 listopada 2015 roku w Dzienniku Łódzkim.

Uwaga

Już wkrótce rozpoczniemy pierwsze nabory wniosków w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 grudnia 2015 roku to ważna data dla projektodawców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na projekty wspierające kompetencje i aktywność zawodową mieszkańców Łódzkiego. Tego dnia bowiem rozpoczną się pierwsze w perspektywie finansowej 2014-2020 nabory projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ.

Informacja

O Kapitale Ludzkim w Dzienniku Łódzkim

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi", który ukazał się 25 września br. w Dzienniku Łódzkim, w którym podsumowujemy wpływ Programu Kapitał Ludzki na rozwój edukacji w Województwie Łódzkim.

Informacja

Uchwała nr 1/15 z dnia 30 lipca 2015 Podkomitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Przedstawiamy uchwałę nr 1/2015 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w sprawie zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ocena potrzeb realizacji projektów dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i zawodowych w kontekście wydłużenia wieku aktywności zawodowej.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej  >  >>