Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Spotkanie

Zapraszamy na galę dla Beneficjentów PO KL

Serdecznie zapraszamy na galę pt. „10-lecie wejścia Polski do UE – sukcesy Beneficjentów PO KL w województwie łódzkim”! Gala, która odbędzie się 15 września 2014 r. w Filharmonii Łódzkiej jest formą podziękowania dla Beneficjentów PO KL, którzy realizując projekty z wykorzystaniem środków unijnych przyczynili się do bogactwa rozwoju regionu łódzkiego.

Informacja

Lista rankingowa - Poddziałanie 9.1.1

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac I posiedzenia KOP w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapiutał Ludzki, konkurs Nr POKL/II/9.1.1/14.

Spotkanie

Spotkanie informacyjne pn. Outplacement dofinansowany z EFS dla pracowników sektora oświaty

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Outplacement dofinansowany z EFS dla pracowników sektora oświaty. Celem spotkania jest przedstawienie założeń i form wsparcia w projektach outplacementowych, czyli wspierających poprzez szkolenia, poradnictwo zawodowe/psychologiczne, staże osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione z pracy.

Informacja

Lista rankingowa - Działanie 9.2

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac II KOP w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs Nr POKL/I/9.2/14.

Uwaga

Wybierz kapitalny projekt PO KL!

Wdrażanie Programu Kapitał Ludzki dobiega końca – to odpowiedni czas i jednocześnie ostatnia okazja na wybór najlepszych projektów dofinansowanych z EFS w regionie łódzkim.

 

Warto wybrać projekt dofinansowany z Programu Kapitał Ludzki, który najbardziej wspiera Łódzkie!

 

Wystarczy zagłosować na projekt w konkursie

Łódzkie promuje kapitalne pomysły.

 

Uwaga

Zagłosuj na kapitalnego Urzędnika PO KL!

Plebiscyt to wyjątkowa okazja, żeby docenić pracę Opiekunów, którzy pomogli w realizacji projektów PO KL.

 

Dzięki Państwa głosom Urzędnicy wykazujący się zaangażowaniem, wiedzą merytoryczną i serdecznością, mogą uzyskać tytuł

Kapitalnego Urzędnika w województwie łódzkim.

 

Wyróżnieni w ramach plebiscytu Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali 15 września br.

Uwaga

Zapytanie ofertowe – wynajem sali na konferencję podsumowującą projekt ŁRPWMSU – II edycja

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali  (wykładowej/konferencyjnej/koncertowej) w dniu 12 września 2014 r. na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

Informacja

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismo z dnia 7 sierpnia 2014 r. ws kwalifikowania urlopu wypoczynkowego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło stanowisko ws. sposobu zapisywania wykonywania zadań w trakcie udzielonego urlopu wypoczynkowego w ewidencji godzin i zadań.

Informacja

Lista rankingowa - Poddziałanie 9.1.1

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac II KOP w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs Nr POKL/I/9.1.1/14.

Uwaga

Ruszyła kampania promocyjna PO Kapitał Ludzki

Z początkiem sierpnia rozpoczęła się czteromiesięczna kampania promocyjna PO Kapitał Ludzki na terenie województwa łódzkiego. Jej celem jest przekonanie mieszkańców województwa o wykorzystanej szansie, jaką były środki EFS dostępne dla naszego województwa, w sposób odnoszący się do jednostkowego doświadczenia każdego z nas.

 

Informacja

Lista rankingowa Poddziałania 8.1.1

Przedstawiamy Listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac II KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.1.1/14.

Informacja

Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż kwota alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14, ogłoszonego dnia 2 maja 2014 r. na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, została zwiększona do 10 597 694,00 zł.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>