Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Spotkanie

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt.: „Nowe założenia dotyczące realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt.: „Nowe założenia dotyczące realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” 10 października 2014 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach.

Uwaga

Archiwizacja dokumentacji projektowej PO KL

Przypominamy o archiwizacji dokumentacji projektowej PO KL do 2020 roku.

Informacja

Lista Rankingowa - Poddziałanie 8.1.1

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac III KOP w ramach Priorytetu XVII Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs Nr POKL/I/8.1.1/14.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1171/14 z 23.09.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1171/14 z 23.09.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Pismo MIR ws. Zasad finansowania PO Kapitał Ludzki

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zatwierdzenia dokumentu Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uwaga

Zapraszamy na Piknik Europejski

W ostatni piątek września br. zapraszamy do Instytutu Europejskiego w Łodzi na Piknik Europejski

Spotkanie

VI Spotkanie Otwarte dla Beneficjentów Projektów Współpracy Ponadnarodowej PO KL

Zapraszamy na VI Spotkanie Otwarte dla Beneficjentów Projektów Współpracy Ponadnarodowej PO KL które odbędzie się 20 października br. w Warszawie

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1122/14 z 15.09.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1122/14 z 15.09.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1123/14 z 15.09.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1123/14 z 15.09.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1124/14 z 15.09.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1123/14 z 15.09.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż kwota alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14, ogłoszonego dnia 15 stycznia 2014 r. na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 została zwiększona

Informacja

Stanowisko MIR dot. nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>