Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Informacja

Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż kwota alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14, ogłoszonego dnia 15 stycznia 2014 r. na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, została zwiększona do 15 317 314 PLN.

Informacja

Trwa nabór do konkursu im. Heleny Radlińskiej

Do 10 sierpnia br. Animatorzy Społeczni - osoby które uatrakcyjniają lokalne społeczności oraz współtworzą różnorodne inicjatywy, mogą zostać zgłoszeni na konkursu organizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

Uwaga

Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż kwota alokacji dla konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14, ogłoszonego dnia 15 stycznia 2014 r. na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, została zwiększona do 14 317 314 zł.

Spotkanie

O wsparciu edukacji w ramach PO KL

11 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego podsumowali wsparcie obszaru edukacji w regionie ze środków PO KL, ze szczególnym uzwględnieniem Poddziałania 9.1.1.

Informacja

Limit 240 godzin zaangażowania w realizację zadań przez personel

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej w zakresie limitu 240 godzin miesięcznego zaangażowania personelu projektu w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO.

Informacja

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Informacja

Lista rankingowa - Poddziałanie 8.1.1

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac III KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs Nr POKL/I/8.1.1/13.

Uwaga

Nowelizacja rozporządzenia o pomocy publicznej w PO KL

Przypominamy, że 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Drugie tegoroczne wydanie „Wytwórni Unijnych Pomysłów” zawiera bogatą relację z Pikniku Funduszy Europejskich, który odbył się 1 maja na rynku łódzkiej Manufaktury z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polecamy również interesujące artykuły m.in.: na temat wsparcia unijnego, jakie otrzymało nasze województwo w ostatniej dekadzie, podsumowania inwestycji w kapitał ludzki w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, a także porównania Łódzkiego z innymi regionami Polski pod względem wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja

Czas dla przyjaznych swoim wsiom

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Przyjazna Wieś". Po raz szósty ogłasza nabór do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Informacja

Godziny pracy Punktu Informacyjnego PO KL w dniu 20 czerwca br.

Informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 20 czerwca Punkt Informacyjny PO KL będzie czynny w godzinach 09:00-14:00.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja

Ruszył konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>