Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Uwaga

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Ciebie w Twojej okolicy!

Już po raz drugi zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Od 7 do 10 maja wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w wydarzeniach zorganizowanych przez beneficjentów Funduszy Europejskich – w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Informacja

III edycja Konkursu na Innowacje Społeczne

23 marca w Gdańsku Komisja Europejska zainaugurowała trzecią edycję Konkursu na Innowacje Społeczne.

Informacja

Uchwała nr 421/15 ZWŁ z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Przedstawiamy uchwałę nr 421/15 ZWŁ z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/ST/15 Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga

Zapraszamy do udziału w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 kwietnia 2015 r.

Informacja

Uchwała nr 379/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Przedstawiamy Uchwałę nr 379/15 ZWŁ z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/ST/15 Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja

Aktualny stan wdrażania PO KL w Łódzkiem

Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim dobiega końca. Od 2007 r. w ramach Priorytetu VI-IX PO KL dofinansowano już prawie 3,3 tys. projektów w naszym regionie. Ich wartość przekracza pulę ponad 2,5 mld zł!

Informacja

Uchwała nr 344/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01.04.2015

Przedstawiamy Uchwałę nr 344/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01.04.2015 w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/9.1.1/ST/15 Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ Nr 179/15 z 25 lutego 2015 r. dot. Poddziałania 8.1.1

Przedstawiamy Uchwałę ZWŁ Nr 179/15 z 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 875/14 ZWŁ z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 933/14 ZWŁ z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 1034/14 ZWŁ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS; zmiany Uchwały Nr 700/13 ZWŁ z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/12 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS zmienionej uchwałą Nr 43/15 ZWŁ z dn. 28.01.2015 r. oraz w sprawie: zmiany Uchwały Nr 240/14 ZWŁ z dnia 10 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/13 Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 PO KL współfinansowanych z EFS zmienionej uchwałą Nr 43/15 ZWŁ z dnia 28.01.2015 r.

Informacja

Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego obowiązującego od dnia 1 marca 2015 r., zadania Punktu Informacyjnego PO KL przejął Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI), zlokalizowany przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 178/15 z dn. 25.02.2015 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.6.2/13

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 178/15 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.6.2/13 Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Rusza nabór projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/II/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>