Informujemy, że bieżące informacje na temat realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl


ZAMKNIJ OKNO
x
Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA: <<     dalej  3  4  5  6  7  dalej    >>

Uwaga

Pismo MIR dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF-II-82266-80-BG/14 z dn. 12.11.2014 r. dot. uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1474/14 z 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.2/13

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1474/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/13 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1475/14 z 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1475/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1476/14 z 25.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.2/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1476/14 z 25.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX, Działanie 9.2 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1462/14 z 18.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1462/14 z 18.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1463/14 z 18.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/II/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1463/14 z 18.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1464/14 z 18.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/II/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1464/14 z 18.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

Spotkanie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu " Strony internetowe bez barier - dostosowanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.0"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Strony internetowe bez barier – dostosowanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.0”

Uwaga

Zmiana nazwy departamentu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. nazwa Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki została zmieniona na: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Spotkanie

Zapraszamy na spotkania informacyjne Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy

Serdecznie zapraszamy na dwa spotkania organizowane przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy funkcjonujące w ramach WUP w Łodzi, na których zaprezentowane zostaną wyniki ostatnich prac badawczych

Informacja

Nowy numer biuletynu Łódzki Kapitał Ludzki już dostępny

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem biuletynu informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego.

Informacja

Uchwała ZWŁ nr 1395/14 z 12.11.2014 r. w sprawie konkursu nr POKL/I/9.1.1/14

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Województwa 1395/14 z 12.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 PO Kapitał Ludzki.

STRONA: <<     dalej  3  4  5  6  7  dalej    >>