Informujemy, że bieżące informacje na temat realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl


ZAMKNIJ OKNO
x
Loading


AKTUALNOŚCI

STRONA: <<   <  dalej  56  57  58  59  60

Informacja

I etap rekrutacji do projektu "Patent na sukces"

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. informuje, iż I etap rekrutacji do projektu „Patent na sukces”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, odbędzie się w dniach 10 – 21 października w godzinach od 9.00 do 15.00 w Biurze Projektu.

 

Biuro Projektu mieści się na ulicy Piotrkowskiej 101, pokój nr. 16.

Informacja

Lista rankingowa - Działanie 9.2

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu IX projektów innowacyjnych - testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego o temacie: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Konkurs Nr POKL/I/9.2/IN/11.

Informacja

Zakończył się nabór wniosków w ramach Działania 9.2

23 września był ostatnim dniem naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.2/11, w którym alokacja wynosiła aż 23 000 000 zł.

 

Trwający do końca ubiegłego tygodnia konkurs stanowił szansę na uzyskanie wsparcia finansowego m.in. na diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Spotkanie

Rusza kolejny nabór na warsztat w ramach Łódzkiej Akademii PO KL

Departament ds. PO Kapitał Ludzki uruchamia nabór uczestników na warsztat w ramach Łódzkiej Akademii PO KL:

Spotkanie

Słoneczny koniec lata z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Piotrkowie Trybunalskim!

W piątkowe popołudnie, 23 września Piotrków Trybunalski żegnał lato na Pikniku Europejskim. Impreza, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Informacja

Lista rankingowa - Działanie 9.4

Przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac II posiedzenia KOP w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/9.4/11.

Uwaga

Ostatnie dni składania wniosków w ramach Działania 9.2

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 23 września o godzinie 16:00 upływa termin przyjmowania wniosków w ramach konkursu nr POKL/II/9.2/11.

Spotkanie

Piknik Europejski – pożegnaj lato razem z Regionalnym Ośrodkiem EFS

Zapraszamy do wspólnej zabawy  na Rynku Trybunalskim 23 września w godz. od 15.00-20.00! Regionalny Ośrodek EFS  serdecznie zaprasza na spotkanie z funduszami europejskimi, przede wszystkim z Europejskim Funduszem Społecznym, który finansuje w Polsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki. To środki na rozwój edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości oraz integracji społecznej. Piknik Europejski w Piotrkowie Trybunalskim to kolejny po Łodzi i Sieradzu piknik promujący fundusze z Unii Europejskiej.

Informacja

Zakończył się kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 września br. Urząd Marszałkowski w Łodzi zakończył nabór wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” PO Kapitał ludzki. W odpowiedzi na konkurs złożono 43 wnioski o dofinansowanie, których wartość wynosi ponad 62 000 000 zł. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone pod koniec bieżącego roku.

Informacja

UWAGA! Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki przeniesiony w dniu 7 października 2011 r. do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

Informujemy, iż w związku z organizacją konferencji "Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpędza Łódzkie", w dniu 7 października 2011 r. w godz. 8:00-14:00 Punkt Informacyjnego PO Kapitał Ludzki będzie przeniesiony do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi przy ul. Targowej 61/63.

Spotkanie

Konferencja PO KL - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpędza Łódzkie"

Tysiące osób, które rozpoczęło działalność gospodarczą; setki osób, które otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej; ponad 21 tysięcy pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych oraz ponad 700 szkół z województwa, które zrealizowało projekty rozwojowe: oto przykłady efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Łódzkiem.

 

Uwaga

Ostatnie dni składania wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw. 16 września o godzinie 16:00 upływa termin przyjmowania wniosków w ramach konkursu nr POKL/I/8.2.1/11.

STRONA: <<   <  dalej  56  57  58  59  60