AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

AKTUALNOŚCI

Wróć do AKTUALNOŚCI


Uwaga

Dec 4, 2015

Rozpoczął się kolejny konkurs wspierający edukację w Łódzkiem


14 stycznia 2016 roku rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół. Będziemy czekać na propozycje przedsięwzięć wzmacniających jakość oferty edukacyjnej placówek kształcenia ogólnego w zakresie:

  • przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki,
  • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych,
  • korzystania podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.

Odbiorcami wsparcia będą mogli być nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale także ich nauczyciele oraz same szkoły.

 

Łączna kwota środków pieniężnych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln zł.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie! Dokumentacja jest już dostępna na stronie www.rpo.lodzkie.pl. W przypadku wątpliwości związanych z jej zapisami zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także do udziału w spotkaniach informacyjnych, podczas których omawiane będą założenia naboru.