AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

AKTUALNOŚCI

Wróć do AKTUALNOŚCI


Spotkanie

Dec 8, 2015

Odbyło się XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim


W dniu 7 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział m.in. Pani Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

Podczas spotkania zostało przedstawione podsumowanie wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim oraz omówiona planowana interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w roku 2016.

 

XXII posiedzenie PKM POKL WŁ

 

XXII posiedzenie PKM POKL WŁ

 

 

XXII posiedzenie PKM POKL WŁ

 

XXII posiedzenie PKM POKL WŁ

 

XXII posiedzenie PKM POKL WŁ
 XXII posiedzenie PKM POKL WŁ