AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

AKTUALNOŚCI

Wróć do AKTUALNOŚCI


Uwaga

Oct 23, 2015

Już wkrótce rozpoczniemy pierwsze nabory wniosków w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego


4 grudnia 2015 roku to ważna data dla projektodawców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na projekty wspierające kompetencje i aktywność zawodową mieszkańców Łódzkiego. Tego dnia bowiem rozpoczną się pierwsze w perspektywie finansowej 2014-2020 nabory projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ.

 

Nowe rozdanie środków unijnych rozpoczniemy od dwóch konkursów:

1. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Po raz pierwszy mieszkańcy województwa łódzkiego sprawujący opiekę nad małymi dziećmi mogą liczyć na unijne wsparcie projektowe. Przedsięwzięcia złożone w odpowiedzi na grudniowy konkurs powinny przewidywać tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków czy klubów dziecięcych, ale także poprzez pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opiekuna dziennego lub niani. Dodatkowo, jeśli wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, można zapewnić opiekunom aktywizację zawodową m.in. w formie doradztwa zawodowego lub indywidualnego, pośrednictwa pracy i szkoleń.

 

2. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły zawodowe i szkoły kształcenia ustawicznego z Województwa Łódzkiego mogą liczyć na znaczące wsparcie pieniężne. Dofinansować można doradztwo edukacyjno-zawodowe, praktyki, staże zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów oraz modernizację oferty kształcenia poprzez dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Nowością jest możliwość otrzymania wsparcia na stworzenie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Zachęcamy do udziału w konkursach! Dokumentacje są już dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl W przypadku wątpliwości związanych z ich zapisami zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.