AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Łódzki Kapitał Ludzki - Bogactwo rozwoju


Bogactwo rozwoju


Program Operacyjny Kapitał Ludzki to największy w historii program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwia nieustanne podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych każdego człowieka poprzez szkolenia, doradztwo, kursy, studia podyplomowe i zajęcia edukacyjne.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wdraża część Programu dotyczącą wsparcia przedsiębiorstw i edukacji w ramach Priorytetu VIII oraz IX.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PO KLSKORZYSTAJ Z BOGATEJ OFERTY WŁASNEGO ROZWOJU!

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem województwa łódzkiego oraz dodatkowo jesteś

 pracującą osobą dorosłą,

 przedsiębiorcą,

 przedstawicielem organizacji pracodawców,

 przedstawicielem instytucji rynku pracy,

 pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym uczelni, jednostki naukowej lub naukowo-badawczej,

 doktorantem lub absolwentem uczelni wyższej,

 rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym (3-5 lat),

 uczniem, nauczycielem lub dyrektorem placówki oświatowej (w tym przedszkolnej)

i szukasz

 szkoleń,

 kursów,

 studiów podyplomowych,

 praktyk,

 staży,

 doradztwa,

 stypendium,

 miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka,

już dziś masz szansę wziąć udział w projekcie dofinansowanym z PO Kapitał Ludzki!

 

Wystarczy znaleźć projekt dla siebie i skontaktować się (telefonicznie, przez stronę internetową bądź osobiście) z instytucją realizującą dane przedsięwzięcie. Jej przedstawiciel wskaże warunki rekrutacji oraz poinformuje o dalszych krokach na drodze do uczestnictwa w projekcie.ŹRÓDŁA INFORMACJI
 
 

1. baza projektów na www.pokl.lodzkie.pl z informacjami o zrealizowanych i będących w trakcie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL;

 

 

 

 2. www.projekty.efs.gov.pl - ogólnopolska baza projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, finansującego PO Kapitał Ludzki; 

 

3. www.inwestycjawkadry.pl - ogólnopolska baza szkoleń, kursów i studiów podyplomowych;


 


 

4. ogłoszenia o naborach do projektów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej;

 

5. strony internetowe realizowanych projektów.

 

 

Zachęcamy także do kontaktu z konsultantami:

 

Punktu Informacyjnego PO Kapitał Ludzki
Łódź, ul. Moniuszki 7/9 
tel.: 42 663 33 92
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel.: 42 29 10 317
e-mail: info_lodz@roefs.pl
www.lodz.roefs.pl
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 20
tel.: 44 647 12 53
e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl
www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
Sieradz, ul. Pułaskiego 5
tel.: 43 656 91 91
e-mail: info_sieradz@roefs.pl
www.sieradz.roefs.pl
 
 
 

id="e2288d804a2cd0ee8c308e6c91f37843:NC9wb2tsL3JvZWZzeV9tYXBhX3g=" name="pokl/roefsy_mapa_"/>" />