AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Generator Wniosków Aplikacyjnych


Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor wersja 8.7.2 off-line

 

3 lutego 2014 r. została udostępniona wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor:

 

Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 (569 KB)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) - wersja 8.7.2:

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja pełna - 64,4 MB)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja aktualizująca – 35,6 MB)

 

Więcej informacji nt. Generatorów Wniosków Płatniczych dostępnych po kliknieciu na link.

 


 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line)

 

14 października 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.7.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem obowiązującej od 16 września br. wersji on-line.

 

Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor:

 

Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 (569 KB)

 

Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca zobowiązany jest do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku XML z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

• walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
• zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
• wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
• weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (8.7.1 wersja pełna - 64,4 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (8.7.1 wersja aktualizująca – 35,6 MB)

 

Aktualizacja generatora możliwa jest także z poziomu aplikacji. W trakcie uruchamiania użytkownik zostanie poinformowany o dostepnej aktualizacji i poproszony o akceptację. W trakcie automatycznej aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

 


 

Nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 16 września 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Genertator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 8.7

 

W związku z udostępniniem wersji 8.7 GWA, wersja 8.6 została wyłączona. Aby kontynuować edycję wniosku utworzonego w wersji 8.6, należy wczytać go do generatora w wersji 8.7. Zostanie uaktualniona suma kontrolna wczytywanego pliku, a dalsza praca z wnioskiem będzie możliwa.


 


 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line)

 

15 maja 2013 r.  została udostępniona wersja 8.6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

 

 

Instrukcja instalowania aplikacji v. 6.0

 

 

Uwaga! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor 8.6.2 wersja aktualizująca
Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor 8.6.2 wersja pełna

 

 


 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor, wersja 8.6.1 (generator off-line)

 

Informujemy, że 31 stycznia 2012 r. została udostępniona wersja 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line), będąca odpowiednikiem wersji on-line. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

 

Instrukcja instalowania aplikacji v. 6.0

 

 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

 • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
 • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl); 
 • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (8.6.1 wersja pełna)


Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (8.6.1 wersja aktualizująca)

 

 


 

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL

 

Informujemy, że 8 stycznia 2013 r.  Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła znowelizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

Aktualizacja ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie Grupy Sterującej powoływanej w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiązków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące oraz wkładu prywatnego.

 

Znowelizowana instrukcja udostępniona została w grudniu 2012 r. w nowej wersji 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) i obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych do oceny od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Od 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu składane są w nowej wersji GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

 

Ze względu na niewielki charakter wprowadzonych zmian została zapewniona możliwość edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna.

 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL

 

 


 

 

Informujemy, że Instytucja Zarządająca PO KL (IZ PO KL) udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dla PO KL.

 

Zakres wprowadzanych w GWA zmian obejmie między innymi:
aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu — zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości POKL 2007-2013, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
dostosowanie słowników efektów realizacji POKL do zapisów obowiązujących wersji PO KL i Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013
zapewnienie obsługi przez GWA wniosków utworzonych w aktualnej wersji 7.5.

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 31 grudnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca (IZ) udostępni łanową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86.

 

Jednoczenie pod aktualnym adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl nadal będzie dostępna wersja 7.5 GWA obowiązująca do dnia 31 grudnia 2012 r. Z początkiem przyszłego roku pod wskazanym wyżej adresem dostępna będzie wyłącznie wersja GWA 8.6.

 

Tym samym od dnia 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą edytowane w nowej wersji GWA. Jednoczenie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

 

Istotną zmianą w zakresie obsługi wniosków aplikacyjnych będzie zapewnienie możliwości edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w nowej wersji, dziki czemu nie będzie konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA i zmieni się suma kontrolna.

 

 


 

 

28 sierpnia 2012 r. została udostępniona wersja 7.5.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line), będąca odpowiednikiem wersji on-line


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

 

Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0

 

UWAGA:: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (7.5.4 wersja pełna)


Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (7.5.4 wersja aktualizująca)

 

 


 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line) - wersja 7.5.2

 

9 lutego 2012 r. IZ PO KL udostępniła wersję 7.5.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem wersji on-line.

 

Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

 

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika prosimy o zapoznanie się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor:

 

Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 (569 KB)

 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

 • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”; 
 • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl); 
 • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (7.5.2 wersja pełna)
Generator Wniosków Aplikacyjnych off-line - Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca)

 

 


 

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

 

25 stycznia 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) – mając na celu zapewnienie prawidłowego wdrażania Programu – dokonała aktualizacji instrukcji w zakresie zasad wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 we wniosku o dofinansowanie. Zmiany dotyczą zapisów na 22 stronie instrukcji.

 

W instrukcji określono, że w polu 2.2 należy wybrać z listy rozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5 należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. szkoły), jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie ta jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną.

 

Jednocześnie wprowadzono zapis, że instytucja prowadząca nabór wniosków o dofinansowanie może w odpowiednim dokumencie dotyczącym tego naboru określić inne niż wskazane w instrukcji zasady wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5, zgodne z praktyką przyjętą w tej instytucji w zakresie zawierania umów o dofinansowanie projektu, obowiązujące w odniesieniu do projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tego naboru.

 

W przypadku wniosków o dofinansowanie przygotowanych i złożonych zgodnie z pierwotną wersją instrukcji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. instytucje prowadzące nabór wniosków mają prawo wezwać projektodawcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do dostosowania treści pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 wniosku do praktyki przyjętej w danej instytucji.

 

Jednocześnie w przypadku projektów systemowych projektodawca może zostać wezwany do dokonania korekty wniosku w takim zakresie już na etapie oceny formalnej. Jednakże w przypadku naborów prowadzonych w trybie konkursowym – w celu zachowania równych szans projektodawców – takie wnioski nie powinny być odrzucane ani zwracane do poprawy na etapie oceny formalnej z powodu niezgodności z zasadami wprowadzonymi korektą instrukcji.

 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - dokument obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. wersja 7.5.1 z korektą  

 

 


 

Nowa wersja 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych


W związku z przeprowadzonym przeglądem śródokresowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:

 

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75

 

2 stycznia 2012 r. w wersji 7.5 GWA została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do dnia 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do dnia 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.


UWAGA: Do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od dnia 1 stycznia 2012 r. musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5.

 

Intrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja 7.5

 

 


 

Aktalizacja Generatora Wniosków Aplikacyjnych do wersji 6.4.6.16

 

7 września 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.16 (off-line).

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl), wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

 

Przed przystąpieniem do instalacji na komputerze, prosimy o zapoznanie się z poniższą Instrukcją instalacji Aplikacji.

 

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

 • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”,
 • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl),
 • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu,
 • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.
   

 

Do pobrania:

 

Instrukcja instalacji GWA-E

GWA-E 6.4.6.16- wersja pełna

GWA-E 6.4.6.16 - wersja aktualizująca

 

 


 

 

 

Aktalizacja Generatora Wniosków Aplikacyjnych do wersji 6.4.6.14

 

W dniu 11 sierpnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.15 (off-line).

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl), wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

 

Przed przystąpieniem do instalacji na komputerze, prosimy o zapoznanie się z poniższą Instrukcją instalacji Aplikacji.

 

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

 • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”,
 • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl),
 • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu,
 • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

 

 

Do pobrania:

 

Instrukcja instalacji GWA-E

GWA-E 6.4.6.15- wersja pełna

GWA-E 6.4.6.15 - wersja aktualizująca

 

 


 

Aktualizacja Generatora Wniosków Aplikacyjnych do wersji 6.4.6.14

 

W dniu 30 maja br. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.14 (off-line). Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

 

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem narzędzia obowiązującego w wersji on-line od 1 stycznia 2011 r.

 

Przed przystąpieniem do instalacji na komputerze, prosimy o zapoznanie się z poniższą Instrukcją instalacji Aplikacji.

 

Jednocześnie IZ PO KL zwraca uwagę, by przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wczytać pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych, dostępny przez Internet, aby dokonać ostatecznej walidacji i zapisać dane do pliku zip_pokl oraz wygenerować plik PDF w celu wykonania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku zobligowany jest do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

 

Do pobrania:

 

Instrukcja instalacji GWA-E

 

GWA-E 6.4.6.14- wersja pełna

 

GWA-E 6.4.6.14 - wersja aktualizująca

 

 


 

 

Wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

 

 

Uwaga! Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że z początkiem II kwartału 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych będzie dostępny wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane protokołem SSL (Secure Socket Layer).

 

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. GWA będzie udostępniany jedynie pod tym adresem.

 

Adres http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ zostanie wyłączony.

 


 

21 grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca PO KL poinformowała o udostępnieniu w dniu 20 grudnia 2010 r. pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64  nowej wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski składane do 31 grudnia 2010 r. powinny być przygotowane w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3. Ze względu na potencjalną konieczność wprowadzenia zmian do wniosków o dofinansowanie utworzonych w wersji 5.3 GWA i złożonych do 31 grudnia 2010 r. nowa wersja GWA będzie umożliwiała ich edycję oraz zapis w wersji 5.3.  Ze względu na znaczne zmiany wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu nowa wersja GWA nie będzie dokonywała konwersji danych utworzonych w wersji 5.3 na zgodne z wersją 6.4 GWA.

 

Natomiast do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od 1 stycznia 2011 r. musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 6.4.

 

Strona internetowa www.efs.gov.pl - wersja 6.4 GWA

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 6.4 - wersja on-line

 

Pismo IZ PO KL w sprawie aktualizacji Instrukcji - wersja 6.4.2

 

Instrukcja wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych 6.4
- wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2011 r.

 

Instrukcja wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych 6.4

 

 


 

Wersja 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

 

W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca 4 stycznia 2010 r. udostępniła wersję 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W ramach wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych zrealizowano następujące funkcjonalności:

1. dostosowano narzędzie do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających,

2. dla przycisków Zapisz XML, Utwórz PDF oraz Podgląd wprowadzono mechanizm, przeliczający obydwa budżety oraz tabelę 3.2.1 - Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status,

3. w tabeli 3.2.1 wprowadzono nową walidację - liczba osób w polu „w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” nie może być większa niż liczba osób w polu „Zatrudnieni”,

 4. w części Szczegółowy budżet projektu, dla pól „Ilość”, „Jednostka miary” oraz „Tytuł kategorii wydatków” wprowadzono mechanizm walidacji sprawdzający obecność wypełnienia pola,

5. w części Budżet projektu, wprowadzono mechanizm walidacji dla pola 4.3 „Wkład własny”- wartości z poszczególnych pól 4.3.1 „w tym wkład niepieniężny” i 4.3.2 „w tym wkład prywatny” nie mogą być większe niż wartość w polu 4.3 „Wkład własny”,

6. w części Szczegółowy budżet projektu, tabele „Uzasadnienie kosztów” oraz „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego” zostały poszerzone do 10 linijek tekstu,

7. w części Oświadczenie, wyrażenie „…  art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)” zastąpiono wyrażeniem „…w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpływa na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

 

Pismo Instytucji Zarządzającej - wersja 5.3 GWA

 

 

Strona internetowa www.efs.gov.pl - wersja 5.3 GWA

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 5.3 - wersja on-line

 

 

Wersja 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (generator off-line) zostanie udostępniona na przełomie stycznia i lutego 2010 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

 Wersja 4.3.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Instytucja Zarządzająca udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor w wersji 4.3.4.

Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane połączenie do sieci Internet. 

Przed złożeniem wniosku do właściwej Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK) wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA - E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx znaleźć można informacje o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.

 

Pliki do pobrania:

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (4.3.4 wersja aktualizująca - 6,5 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (4.3.4 wersja pełna - 37 MB)

 

 

Wersja 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

06.04.2009 r.

W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaplanowanym rozpoczęciem wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca 1 kwietnia 2009 r. udostępniła wersję 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W ramach wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych zrealizowano następujące funkcjonalności:


• dodano obsługę projektów współpracy ponadnarodowej;
• dodano obsługę projektów innowacyjnych;
• zwiększono w części trzeciej wniosku Charakterystyka projektu liczbę znaków do 20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania;
• rozszerzono oświadczenie Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów;
• usunięto z Budżetu projektu pozycję w tym koszty personelu;
• usunięto z Harmonogramu realizacji projektu pozycję Zaangażowany personel;
• zmieniono słownik dla pola 1.2 Numer i nazwa Działania;
• dostosowano do wymogów sprawozdawczych tabelę 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe).
• Zapisywanie danych do pliku w formacie ZIP.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Instytucja Zarządzająca przewiduje udostępnienie ww. aplikacji w wersji off-line (Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor) w drugiej połowie kwietnia 2009 r.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - rozpocznij pracę z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych

Instrukcja wypełniania wniosku - Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 4.3

Wzor wniosku o dofinansowanie (GWA wersja 4.3) - plik .pdf

Wzor wniosku o dofinansowanie (GWA wersja 4.3) - plik .rtf

Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu