AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Generator Wniosków Płatniczych


Nowa wersja 7.5.2 Generatora Wniosków Płatniczych

 

3 lutego 2014 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2. Od dnia 3 do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) (44,2 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) (63 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja aktualizująca) (2,9 MB)

 

Instrukcja użytkownika v 4.0 (5,68 MB)

 

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB) 

 

Więcej informacji nt. Generatorów Wniosków Płatniczych dostępnych po kliknieciu na link.

 


 

Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1

 

4 listopada 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1.

 

W ramach tej wersji wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 

- w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”. Tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku nr 1 wkładu niepieniężnego,

 

- w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku,

 

- w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP,

 

- rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”,

 

- wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyśpieszeniu czasu ładowania pliku jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.

 

Od 4 do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Pliki do pobrania:

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) (44,2 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) (63 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) (2,9 MB)

 

Instrukcja użytkownika v 4.0 (5,68 MB)

 

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)

 

 


 

 

 

Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych

 

7 października 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0. W ramach tej wersji wprowadzono m.in.:

- aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,

- wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),

- zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu ‘data’ w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika.

 

Od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Pliki do pobrania:

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) (44,1 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) (62,8 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja aktualizująca) (2,7 MB)

 

Instrukcja użytkownika v 4.0 (5,68 MB)

 

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)

 


 

Nowa wersja 6.4.2 Generatora Wniosków Płatniczych

 

28 lutego 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.2. W ramach wersji poprawiono m.in.:

 

 • problem występujący w części Harmonogram, który powodował przenoszenie się do wydruku wniosku pola sumy kwot harmonogramu,
 • problem z błędnym przenoszeniem danych wskaźników postępu rzeczowego zapisanych w GWP 5.3.2 do nowej wersji generatora.

 

Dla wniosków o płatność składanych do dnia 18 marca 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja aktualizująca)

 

Instrukcja użytkownika v. 4.0

 

Instrukcja instalacji v. 3.0

 

 


 

 

Nowa wersja 6.4.1 Generatora Wniosków Płatniczych

 

13 lutego br. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych, oznaczoną numerem 6.4.1.

 

W ramach ww. wersji poprawiono problem występujący w części Harmonogram, który powodował niezasadny komunikat błędu w trakcie walidacji wniosku funkcją „Sprawdź”, a także problem komunikatu o edycji wniosku o płatność GWP w trakcie jego wczytywania do aplikacji.

 

Jednocześnie informujemy, że IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Dla wniosków o płatność składanych do 28 lutego 2013 r. nadal istnieje możliwość skorzystania jeszcze z Generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystywaniem nowej wersji GWP.

 

Przypominamy również, że wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 6.4.1 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP.

 

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja aktualizująca)

  

 


 

Nowa wersja 6.4.0 Generatora Wniosków Płatnicznych

 

 

11 lutego br. Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 6.4.0.

 

Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmuje m.in.:

 • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu - zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości POKL 2007-2013, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
 • aktualizację instrukcji wniosku beneficjenta o płatność,
 • wprowadzenie w części Harmonogram mechanizmu sumującego dla kolumn: Planowane wydatki i Planowana kwota wnioskowana (pole o charakterze technicznym - nie jest częścią wzoru wniosku o płatność),
 • wprowadzenie rozwiązań w tabeli 7 Postępu rzeczowego w zakresie ułatwienia edycji wniosku m.in. pełna skalowalność tabeli, automatyczne uzupełnianie kolumny 3 wartością „Nie określono”, możliwość edycji danych tabeli w osobnym, większym oknie,
 • zapewnienie możliwości edycji w tabeli 8 Postępu rzeczowego własnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

 

Jednocześnie informuję, że IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 6.4.0.

 

Przypominamy również, że wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersji GWP po wczytaniu do wersji 6.4.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP.

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja aktualizująca)

 

 


 

 

Nowa wersja 5.3.2 Generatora Wniosków Płatniczych

 

 

23 kwietnia 2012 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 5.3.2.

 

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące zmiany:

 • Rozwiązano problem dotyczący błędnego przenoszenia danych do pola Nazwa towaru lub usługi podczas importu zestawienia Załącznika nr 1 z XLS do GWP.
 • Poprawiono problem braku możliwości kopiowania całych wierszy w części Załącznika nr 1.
 • Poprawiono problem braku możliwości kopiowania komórek pola Data zapłaty w części Załącznika nr 1.

 

Nowa wersja 5.3.2 GWP będzie obowiązywała od dnia 21 maja 2012 r. Do tego czasu istnieje możlwość składania wniosków w GWP 5.3.1 lub 5.3.2.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowcyh)

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja aktualizująca)

  

 


 

 

Nowa wersja 5.3.1 Geneartora Wniosków Płatniczych

 

17 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja 5.3.1 Generatora Wniosków Płatniczych.

 

W ramach wersji poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in:

 

 • Problem uruchomienia aplikacji na koncie użytkownika, który nie posiada uprawnień administratora.
 • Eksport danych Załącznika 2 do pliku .XLS.
 • Mechanizm walidacji wymuszający uzupełnienie tabeli nr 8 Postępu rzeczowego, gdy projekt nie przewiduje jej wypełniania.

Wnioski o płatność przygotowane w wersjach 5.3.0  GWP i starszych po wczytaniu do wersji 3.5.1 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.5.1 wersja pełna dla systrmów 32-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowcyh)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.5.1 wersja aktualizująca)

 

Instrukcja użytkownika v. 4.0

 

Instrukcja instalacji v. 3.0

 

 


 

 

Nowa wersja 5.3.0 Geneartora Wniosków Płatniczych

 

27 stycznia 2012 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 5.3.0.

 

W ramach wersji wprowadzono następujące zmiany:

 

 • Zaktualizowano słowniki Działań i Poddziałań- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 (SzOP PO KL), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.
 • Zaktualizowano zakres słowników pomiaru celu zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2012 r.
 • W części Postęp rzeczowy dodano nową tabelę Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
 • W tabelach 2 oraz 7 Postępu rzeczowego dodano mechanizm uzupełniający komórki wartościami zerowymi.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na wyeksportowanie danych Załącznika 1 do formatu .XLS bez konieczności posiadania oprogramowania MS Office na komputerze użytkownika.
 • Dodano mechanizm importu oraz eksportu danych Załącznika 1 do pliku w formacie .CSV.
 • Zaktualizowano plik instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

UWAGA! Dla wniosków o płatność składanych za okres do 31 stycznia 2012 r. istnieje możliwość skorzystania z wersji 4.2.9 GWP.

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja aktualizująca)

 

Instrukcja użytkownika v 4.0

 

Instrukcja instalacji v 3.0

 

 


 

Nowa wersja 4.2.9 Generatora Wniosków Płatniczych

 

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.9 Generatora Wniosków Płatniczych.

 

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące zmiany:

 • poszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje włączane do systemu realizacji PO KL,
 • zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF,
 • dodano automatyczne nazewnictwo dla pliku zapisywanego na potrzeby importu do KSI,
 • dodano podczas pierwszego uruchomienia GWP automatyczne tworzenie katalogu pn. "Wnioski płatnicze", gdzie domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.


Jednocześnie informujemy, iż IZ dla PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

 • do 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 4.2.8 jak i 4.2.9,
 • od 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.9 GWP.


Do pobrania:

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 32-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja aktualizująca)

 

Instrukcja instalacji

 

 


 

Nowa wersja 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych

 

 

20 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące rozwiązania:

 • Wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS.
 • Wsparcie dla osób niedowidzących.
 • W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk).
 • Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po GWP - listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc.
 • Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy).
 • Ograniczono do 500 maksymalną liczbę znaków jaką można wprowadzić w polu nr 5 „Nazwa towaru lub usługi” w części Załącznika 1.
 • Import części danych z wniosku o dofinansowanie projektu do GWP przenosi automatycznie pozycje Współpraca ponadnarodowa oraz Zarządzanie projektem do zakładki 4 Postęp finansowy realizacji projektu

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

UWAGA: Instytucja Zarządzająca dla PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

 

 • Do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.8 jak i 4.2.8.
 • Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.8 GWP.

 

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB) 


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja aktualizująca - 2 MB) 

 

 

 


 

 

 

Nowa wersja 3.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych

 

 

W dniu 11 marca 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych.

 

W ramach ww. wersji poprawiono następujące elementy:

 • Postęp rzeczowy – tabela nr 6 – wybrane pole „Nie dotyczy” odznaczało się po przejściu na inną zakładkę GWP,
 • Postęp rzeczowy – dla Działań 7.3 i 9.5 brak możliwości eksportu Załącznika nr 2 do pliku .XLS.

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja aktualizująca - 1,7 MB)

 

Instrukcja użytkownika (4,62 MB)  

 

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)

 

 

 


 

 

 

Nowa wersja 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych

 

W dniu 20 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych. W ramach ww. wersji poprawiono między innymi następujące elementy:

 

 •  Projekt – pkt. 2.4, poddziałania 3.3.2, 3.3.3 oraz 3.3.4 automatycznie zmieniały się na 3.3.1 po przejściu na inną zakładkę GWP.
 •  Załącznik nr 1 – pola Cross-financing i Zadania zlecone wybrane w GWP były przenoszone do wydruku wniosku zamiennie.
 •  Załącznik nr 1 – import danych z pliku .XLS nie podliczał ostatniej pozycji zestawienia w zakładce nr 8 Źródła sfinansowania wydatków.
 •  Finanse – zakładka nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu – wyeliminowano brak możliwości zmiany szerokości kolumn.
 •  Postęp rzeczowy – tabela nr 6 - mechanizm walidacji nie dopuszczał pozostawienia wartości zerowych w komórkach.
 •  Postęp rzeczowy, pola Komentarz – wydruk wniosku pokazywał wyłącznie pięć pierwszych wierszy tekstu w przedmiotowych polach.

 

Jednocześnie przypominamy, iż od 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.7. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja aktualizująca - 1,7 MB)

 

 

 


 

 

 

Nowa wersja 3.2.6 Generatora Wniosków Płatniczych

 

 

W dniu 5 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.6 Generatora Wniosków o Płatność.

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 43 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 61,7 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja aktualizująca - 1,68 MB)

 

W ramach ww. wersji zrealizowano między innymi następujące funkcjonalności:

• dostosowano GWP do wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.,

• przygotowano wersję GWP kompatybilną z systemami 64 bitowymi MS Windows,

• rozszerzono funkcjonalność aplikacji o moduł obsługi Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność,

• dodano mechanizm automatycznej aktualizacji GWP,

• wprowadzono mechanizm walidacji zgodności formatu importowanych z pliku .XLS danych Załącznika nr 1 do GWP,

• dodano mechanizm obsługi narzędzia przez osoby niewidome, które korzystają z narzędzi udźwiękowiających takich jak JAWS oraz Windows Eyes,

• w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono mechanizm pozwalający na regulowanie liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie.

 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Do dnia 31 stycznia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przygotowanych zarówno w GWP 2.1.6 jak i w GWP 3.2.6.

 

UWAGA: Od 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.6. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.

 

Więcej informacji na stronie efs.gov.pl

 

 

 


 

 

 

Nowa wersja 2.1.6 Generatora Wniosków Płatniczych

 

Z dniem 29 września 2009 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 2.1.6 Generatora Wniosków o Płatność.

W ramach ww. wersji zrealizowano następujące funkcjonalności:

•  dodano mechanizm polegający na wyświetlaniu poprzedniej sumy kontrolnej z wniosków utworzonych w poprzednich wersjach GWP,
•  zapewniono dostęp do programu na koncie zwykłego użytkownika.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja pełna)

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja aktualizująca)
 

Instrukcja użytkownika

Instrukcja instalacji

Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

 

Więcej informacji na stronie EFS.gov.pl

 

 

 


 

 

PRZYPOMINAMY!

Do każdego złożonego do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest dołączyć oświadczenie czy i od kiedy jest płatnikiem VAT.

Do wniosku o płatność końcową Beneficjent musi dołączyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o tej treści.

Poniżej zamieszczamy rekomendowany przez Instytucję Pośredniczącą załącznik do wniosku o płatność:

Załącznik do wyciągów bankowych-opis wynagrodzeń i ich pochodnych

 

 


 

 

Nowa wersja 2.1.5 Generatora Wniosków Płatniczych


Z dniem 7 sierpnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 2.1.5 Generatora Wniosków o Płatność.
W ramach ww. wersji zrealizowano następujące funkcjonalności:
   * umożliwiono wczytywanie do GWP plików XML zapisanych w nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych skompresowanych do formatu ZIP oraz ZIP_POKL;
   * zablokowano możliwość ręcznej edycji danych w polach rozwijanych 2.2, 2.3 oraz 2.4;
   * wprowadzono zmianę nazw niektórych etykiet w sekcji Finanse oraz sekcji Instytucje Pośredniczące;
   * w tabeli 9. „Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego” ukryto pole „Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym”;
   * zmienione zostało logo w głównym oknie generatora, logo we wniosku wyeksportowanym do pliku PDF, podglądzie wydruku oraz wydruku.


Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.Pobierz wersję 2.1.5

 

Generator Wniosków Płatniczych - wersja 1.0.4

4.02.2009 r.

Z dniem 30 stycznia Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 1.0.4. Aplikacja jest już dostępna na naszej stronie internetowej.

Aplikacja zawiera zmiany wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez Instytucje Pośredniczące.

Archiwum zawierające aplikację można pobrać za pośrednictwem poniższego linku.

Generator Wniosków Płatniczych - wersja 1.0.4, archiwum .zip, 54 MB

 

Rozpocznij pracę z Generatorem Wniosku o Płatność: