AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Wsparcie w ramach PO KL dla osób w wieku 50+


Osoby w wieku powyżej 50. roku życia są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem PO KL ze względu na swoją trudną sytuację na rynku pracy. Osoby te mogą korzystać z większości propozycji wsparcia przewidzianych w Programie w ramach niemal wszystkich Działań i Poddziałań zarówno komponentu centralnego, jak i regionalnego. Są to zarówno projekty przeznaczone specjalnie dla nich, jak i przedsięwzięcia otwarte dla wszystkich.

 

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach PO KL, wystarczy znaleźć projekt dla siebie i skontaktować się (telefonicznie, przez stronę internetową bądź osobiście) z instytucją realizującą dane przedsięwzięcie. Jej przedstawiciel wskaże warunki rekrutacji oraz poinformuje o dalszych krokach na drodze do uczestnictwa w projekcie.  

 

 

Najczęstsze formy wsparcia osób w wieku 50+ w ramach komponentu regionalnego PO KL:

 

  • warsztaty, szkolenia, kursy,
  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • realizacja programów aktywizacji zawodowej,
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • upowszechnianie i promocja alternatywnych oraz elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
  • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości – do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe (wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia) oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy bazę projektów skierowanych m.in. do osób w wieku 50+.

 

 

 

 

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach PO KL, wystarczy znaleźć projekt dla siebie i skontaktować się (telefonicznie, przez stronę internetową bądź osobiście) z instytucją realizującą dane przedsięwzięcie. Jej przedstawiciel wskaże warunki rekrutacji oraz poinformuje o dalszych krokach na drodze do uczestnictwa w projekcie. Projekt może realizować także szkoła zawodowa – samodzielnie bądź w partnerstwie. W takim przypadku należy kontaktować się z dyrekcją placówki edukacyjnej.

 

 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony interentowej projektu systemowego "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+": www.50plus.gov.pl

 

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE WPARCIA OFEROWANEGO W RAMACH PO KL

 

Kluczem do stania się uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie na przykład na „Mapie projektów EFS”. Jest to internetowa baza zawierająca informacje o wszystkich realizowanych aktualnie projektach dofinansowywanych z EFS. Działa na zasadzie wyszukiwarki, w której po określeniu kryteriów można w prosty sposób dotrzeć do projektów, które nas interesują.

 

 

 

Zachęcamy także do kontaktu z konsultantami:

 

Punktu Informacyjnego PO Kapitał Ludzki
Łódź, ul. Moniuszki 7/9 
tel.: 42 663 33 92
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel.: 42 29 10 317
e-mail: info_lodz@roefs.pl
www.lodz.roefs.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 20
tel.: 44 647 12 53
e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl
www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
Sieradz, ul. Pułaskiego 5
tel.: 43 656 91 91
e-mail: info_sieradz@roefs.pl
www.sieradz.roefs.pl

 

 

id="e2288d804a2cd0ee8c308e6c91f37843:NC9wb2tsL3JvZWZzeV9tYXBhX3g=" name="pokl/roefsy_mapa_"/>" />