Loading

KONTAKT

STRONA:   1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. 42 663 30 00

lub

tel. 42 663 33 80

lub

tel. 695 356 594

adres e-mail: info@lodzkie.pl

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dyrektor Departamentu: Dominik Patora

 

Zastępca Dyrektora: Agata Rutkowska

 


Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godz. 13.00 - 16.00.

 

Siedziba Departamentu znajduje się w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23,

90-113, piętra XI-XIII.

  

Natomiast wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 

tel. 042 663 30 80
fax 042 663 30 82

e-mail: pokl@lodzkie.pl

 

 

Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki

ul. Moniuszki 7/9

90-101 Łódź

tel. 042 663 33 92
(opłata jak za połączenie lokalne)

e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

 

Punkt jest czynny do poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

Standardy funkcjonowania Punktów Informacyjnych IP i IP2 PO KL

 


Środa: 12.00-14.00:
GG: 6847447
Skype (adres): informacje_pokl.lodzkie

 

 

Informujemy, że informacje podane przez Punkt Informacyjny nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

 

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2014 r. kończą swoją działalność Regionalne Ośrodki EFS w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
W związku z powyższym informacje nt. PO KL (po 31 grudnia 2014 r.) będzie można uzyskiwać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, tel.: 042 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl oraz na stronie internetowej
www.pokl.lodzkie.pl . 
 

 

Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi

 

Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361, Łódź

tel. 42 29 10 317

fax. 42 63 70 586

http://www.lodz.roefs.pl/

info_lodz@roEFS.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS w Sieradzu


ul. Pułaskiego 5
98-207 Sieradz

tel. 43 656 91 91 - w godz. 8:00-16:00

fax 43 822 17 99

http://www.sieradz.roefs.pl/

Info_sieradz@roEFS.pl

 


Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim

 

ul. Dąbrowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski

tel./fax: 44 647 12 53 - w godz. 8:00 - 16:00

http://www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl/

info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące pracy Ośrodka oraz sugestie mające na celu usprawnienie działalności RO EFS możecie Państwo kierować na adres: uwagi@roefs.pl.

Państwa e-maile trafią bezpośrednio na skrzynkę pocztową pracownika Krajowego Ośrodka EFS z siedzibą w Warszawie.


STRONA:   1