AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Łódzki Kapitał Ludzki


  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to największy w historii program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwia podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych każdego człowieka poprzez szkolenia, doradztwo, kursy, studia podyplomowe i zajęcia edukacyjne.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wdraża część Programu dotyczącą wsparcia przedsiębiorstw i edukacji w ramach Priorytetu VIII oraz IX.

 

 

Jeden doskonały fachowiec może zmienić całą gospodarkę.

 

Każdy odpowiedzialny manager przyzna, że dobrze wykształcony pracownik to połowa sukcesu firmy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji nie tylko może być receptą na radzenie sobie z bieżącymi problemami przedsiębiorstwa, lecz także być narzędziem tworzenia trwałego fundamentu dalszego rozwoju – zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej.

 

 

Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

 

Priorytet pomaga przedsiębiorcom w nieustannym rozwoju poprzez między innymi podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących, starszych lub nisko wykwalifikowanych. Oferuje między innymi szkolenia oraz doradztwo, zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dotyczy szeroko pojętych technik zarządzania, organizacji pracy, rozpoznania użytecznych umiejętności pracowników, a także usprawnienia prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedsiębiorcy mają więc szansę na uzyskanie dopasowanej do ich potrzeb, kompleksowej pomocy i doradztwa indywidualnego w ramach Programu.

 

Warto również wspomnieć o części programu skierowanej na tzw. transfer wiedzy, który pomaga w rozwoju współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest bardziej efektywne zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce i szybsze dostarczanie nowych rozwiązań na rynek.

 

Jeden wykształcony człowiek może inspirować wszystkich.

 

 

Kto z nas nie słyszał o tym, że nauka to klucz do sukcesu? Wiedza daje poczucie bezpieczeństwa, rozwija, ułatwia wykonywanie zarówno tych codziennych, jak i specjalistycznych czynności. Ludzie wykształceni są lepsi we współpracy, pomagają i inspirują w osiąganiu kolejnych celów.

 

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

 

Działania podejmowane w ramach tego Priorytetu mają na celu upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych. Istotną częścią Priorytetu IX jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej m.in. poprzez tworzenie przedszkoli na obszarach wiejskich. Organizowane są również programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój.

 

Z kolei dorośli mogą skorzystać z bogatej oferty studiów, kursów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności, niezastąpionych na drodze do samorealizacji i poprawy sytuacji życiowej.POZNAJ EFEKTY PO KAPITAŁ LUDZKI
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

 

 

(kliknij, aby powiększyć)

 

 


Priorytet VIIIDane według stanu na dzień 31 czerwca 2014 r.
 
Priorytet IX
 


  

Dane według stanu na dzień 31 czerwca 2014 r.

 

PO KAPITAŁ LUDZKI TO TYSIĄCE Z SUKCESEM REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPIERAJĄCYCH MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA.
POZNAJ NAJCIEKAWSZE PROJEKTY
Z PRIORYTETU VIII I IX, PUBLIKOWANE CODZIENNIE NA STRONIE WWW.POKL.LODZKIE.PL W ZAKŁADCE "PROJEKT DNIA"
 


 

 

W celu uzyskania szczegółów oferowanego wsparcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcamy do kontaktu z konsultantami:

 

Punktu Informacyjnego PO Kapitał Ludzki
Łódź, ul. Moniuszki 7/9 
tel.: 42 663 33 92
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl 

 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel.: 42 29 10 317
e-mail: info_lodz@roefs.pl
http://www.lodz.roefs.pl/
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 20
tel.: 44 647 12 53
e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl
http://www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl/
 
Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
Sieradz, ul. Pułaskiego 5
tel.: 43 656 91 91
e-mail: info_sieradz@roefs.pl
http://www.sieradz.roefs.pl/
 
 
 

id="e2288d804a2cd0ee8c308e6c91f37843:NC9wb2tsL3JvZWZzeV9tYXBhX3g=" name="pokl/roefsy_mapa_"/>" />