AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Konferencje PO KL


29 listopada 2013 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zorganizowali konferencję pt. Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Celem spotkania było podsumowanie 7 lat realizacji PO KL w Województwie Łódzkim, a także prezentacja „dobrych praktyk”, czyli najciekawszych projektów sprawnie realizowanych w województwie w latach 2007-2013 w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL.

 

Program konferencji był różnorodny i dynamiczny. Spotkanie, które zgromadziło ponad 300 gości, rozpoczęło się od występu artystycznego dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 137 w Łodzi. Następnie Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego przedstawił sukcesy województwa w kontekście PO KL, w tym wartość dodatkowych środków pieniężnych otrzymanych od Instytucji Zarządzającej PO KL za sprawną realizację Programu. Z wystąpień innych prelegentów uczestnicy konferencji poznali także imponujące efekty wdrażania Programu, a w kolejnej części spotkania wybrani beneficjenci prezentowali swoje projekty, skierowane do:

 • łódzkich przedszkolaków – „Przedszkole dla malucha”, realizowanego przez Miasto Łódź,
 • pracowników przedsiębiorstwa – „BILPLAST – organizacja ucząca się”, realizowanego przez firmę BILPLAST Sp. z o.o.
 • osób po 50. roku życia – „Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+”, projektu innowacyjnego HRP Group Sp. z o.o., realizowanego w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4 Future
 • oraz podmiotów ekonomii społecznej: „Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk”, projektu współpracy ponadnarodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My", realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych, Gminą Miastem Brzeziny oraz European Social Franchising Network ze Szwecji i Consorzio Nazionale CGM z Włoch.

 

Specjalną atrakcją dla wszystkich uczestników był bezpłatny spektakl „Szalone nożyczki” Paula Partnera, odegrany bezpośrednio po konferencji, w który wpleciono wątki związane z PO KL.

 


 

 


 

 

23 listopada 2012 r. odbyła się konferencja pt. Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich od juniora do seniora, która została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 

Celem spotkania była prezentacja „dobrych praktyk”, czyli najciekawszych projektów sprawnie realizowanych w województwie łódzkim w latach 2007-2013 w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL. Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w ramach Priorytetów VI–IX  podpisano ponad 2 700 umów o dofinansowanie, których wartość wyniosła już prawie 2 000 000 000 zł.

 

Program konferencji był różnorodny i dynamiczny. Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego po raz pierwszy przedstawił założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Pan Dominik Patora, Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki oraz pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podsumowali dotychczasowe efekty realizacji Programu Kapitał Ludzki w województwie Łódzkim. W formie krótkich prezentacji oraz filmów z uczestnikami projektów, przedstawione zostały dobre praktyki, czyli wybrane przedsięwzięcia dofinansowane w ramach PO KL, adresowane do każdego mieszkańca naszego regionu, od juniora do seniora. Dzięki prezentacji poniższych projektów uczestnicy konferencji mogli przekonać się, że PO KL wspiera zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież, dorosłych, jak i osoby starsze: 

 

 • BIM BAM BOM – przedszkole drugi dom” – KODA PUBLIC RELATIONS Beata Kostrzewska i Sławomir Darzycki Spółka Jawna
 • Obudź jutro – galeria alternatywna” – Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
 • Od laboratorium mody do fabryki stylu” – Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”
 • Przełamać bariery. Uwolnić energię” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
 • Kwalifikacje i wiedza to nasza broń kobieca” – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Perspektywa” – Urząd Miasta Łodzi
 • Biznes na obcasach” – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim” – Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.

 

Konferencję zakończył pokaz filmu edukacyjnego „Hubble 3D" – zdobywca nagrody za najlepszy film edukacyjny 2010 roku.

 

 

 

 

 


 

Spotkaniem w Instytucie Europejskim w Łodzi 16 kwietnia 2012 r. zakończył się trzymiesięczny cykl spotkań dla przedstawicieli powiatów województwa łódzkiego na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku. Obecny na spotkaniu Pan Tomasz Walas z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przedstawił podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL m. Łodzi oraz powiatu łódzkiego wschodniego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Małgorzata Garstka, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi dla zainteresowanych udziałem w konkursach w ramach PO KL, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

Łącznie we wszystkich 21 spotkaniach przeprowadzonych w powiatach województwa łódzkiego wzięło udział prawie 900 osób! Mamy nadzieję, że uczestnictwo przyczyni się do wysokiej aktywności gmin oraz organizacji pozarządowych z całego regionu w składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach tegorocznych konkursów.

 

 

  


12 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się przedostatnie spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące planów na 2012 rok Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie PO Kapitał Ludzki. W konferencji uczestniczył Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

Po wystąpieniu Pana Marcina Bugajskiego głos zabrała Pani Jadwiga Gutkowska, Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, która przedstawiła statystyki dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL w Powiecie Łowickim. Analogiczne informacje o Priorytecie VIII i IX PO KL przedstawiła Pani Anna Ryman-Czarnecka z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień pracownicy Instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL omówili możliwości wsparcia w ramach konkursów zaplanowanych w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z kolei obecna na spotkaniu przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi przedstawiła ofertę Ośrodka, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

  


Za nami kolejne spotkanie informacyjne na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku, które odbyło się 11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

 

Podczas spotkania Pani Jadwiga Gutkowska, Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi przedstawiła statystyki dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL, natomiast Pan Tomasz Walas z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki podsumował dotychczasową aktywności w ramach PO KL instytucji z Powiatu Pabianickiego.

 

W dalszej części spotkania omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

  


 

Rawa Mazowiecka była kolejnym gospodarzem spotkania z udziałem Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi z mieszkańcami powiatu w celu przedstawienia tegorocznych obszarów wsparcia w ramach PO KL. Miejscem spotkania, które odbyło się 4 kwietnia br., było Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

 

Po wystąpieniu Pana Marcina Bugajskiego, który opowiedział o korzyściach płynących z realizacji projektów z PO KL, Pani Jadwiga Gutkowska, Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi przedstawiła statystyki dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL, natomiast Pani Edyta Tomczak z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki podsumowała dotychczasową aktywności w ramach PO KL instytucji z Powiatu Rawskiego. Prelegentki omówiły także możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Wdrażającą. Z kolei przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi zaprezentowała ofertę Ośrodka, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

  


 

Po raz szesnasty przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi spotkali się z mieszkańcami jednego z powiatów województwa łódzkiego w celu omówienia tegorocznych obszarów wsparcia w ramach PO KL. Tym razem gospodarzem spotkania, które odbyło się 2 kwietnia br., było Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Podczas spotkania Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przedstawiła statystyki dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL, natomiast Pani Edyta Tomczak z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki podsumowała dotychczasową aktywności w ramach PO KL instytucji z Powiatu Łęczyckiego. W dalszej części spotkania prelegentki omówiły także możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z kolei przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi zaprezentowała ofertę Ośrodka, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

  

 


 

 


 


 

29 marca odbyło się kolejne spotkanie informacyjne na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku. Gospodarzem było Starostwo Powiatowe w Kutnie.

 

Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Pani Ewy Fijałkowskiej, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na temat statystyk dotyczących wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL. Po niej Pan Tomasz Walas z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki podsumował dotychczasową aktywności w ramach PO KL instytucji z Powiatu Kutnowskiego.

 

W kolejnych częściach spotkania omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a także przedstawiono ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 


  


 

Za nami kolejne spotkanie informacyjne na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku, które odbyło się 22 marca w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.

 

Podczas spotkania Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przedstawiła statystyki dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL, natomiast Pan Tomasz Walas z Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki podsumował dotychczasową aktywności w ramach PO KL instytucji z Powiatu Skierniewickiego.

 

W dalszej części spotkania omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

 

 


 

 

21 marca br. starostwo powiatowe w Zgierzu było gospodarzem kolejnego spotkania skierowanego do osób zainteresowanych konkursami w ramach PO KL w województwie łódzkim w 2012 roku. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, a także przedstawiciele RO EFS w Łodzi.

 

Obecna na spotkaniu Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła zgromadzonym przedstawicielom urzędów, szkół i organizacji pozarządowych z powiatu zgierskiego podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Zgierskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawił Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi obejmującą m.in. bezpłatne szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z PO KL.

 

 

 

 


 

Od spotkania w starostwie powiatowym w Brzezinach 16 marca br. z udziałem Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, rozpoczęła się trzecia część spotkań na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku w powiatach województwa łódzkiego.

 

Po wystąpieniu Pana Marcina Bugajskiego na temat korzyści płynących z realizacji konkursów dofinansowanych w ramach Programu, głos zabrała Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, która podsumowała dotychczasową aktywność w ramach PO KL Powiatu Brzezińskiego. Następnie informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawił Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Podczas kolejnych wystąpień pracownicy Instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL szczegółowo omówili możliwości wsparcia w ramach konkursów zaplanowanych w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z kolei obecna na spotkaniu przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi przedstawiła ofertę Ośrodka, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
 

 
 

15 marca z udziałem Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku w powiacie z obszaru działania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Sieradzu.  Miejscem spotkania było starostwo powiatowe w Wieruszowie.

 

Po wystąpieniu Pana Marcina Bugajskiego na temat korzyści płynących z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL, Pan Tomasz Walas, pracownik Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawił podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Wieruszowskiego, natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Małgorzata Garstka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono także możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Pośredniczącą 2. Stopnia. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

Łącznie odbyło się 5 spotkań w powiatach położonych na terenie działania RO EFS w Sieradzu, w których wzięło udział prawie 200 osób. Trzecia, ostatnia część spotkań jest współorganizowana przez RO EFS w Łodzi. Cykl rozpoczął się 16 marca od konferencji w Brzezinach.  


 


 

Z udziałem Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, 14 marca odbyło się spotkanie informacyjne w siedzibie starostwa powiatowego w Wieluniu, na temat konkursów w ramach PO Kapitał Ludzki w 2012 roku.

 

Po wystąpieniu Pana Marcina Bugajskiego o korzyściach płynących z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL, Pan Tomasz Walas, pracownik Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawił podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Wieluńskiego, natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 
 

 
 

Za nami kolejne spotkanie informacyjne na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku, które odbyło się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Zebranych przywitał Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, który przedstawił lokalne korzyści płynące z realizacji projektów współfinansowanych z Programu. Następnie Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Sieradzkiego, natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawił Pan Andrzej Kaczorowski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

 


 

8 marca w Zduńskiej Woli w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się spotkanie z udziałem Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, poświęcone możliwościom pozyskania środków w ramach PO KL w 2012 r. 

 

Po wystąpieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Zduńskowolskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu, obejmująca w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

 

   


 

 

7 marca w Łasku odbyło się spotkanie w siedzibie starostwa powiatowego, poświęcone możliwościom pozyskania środków w ramach PO KL w 2012 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz doradcy z Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu.

 

Przybyłym zaprezentowano korzyści płynące z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL, podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL powiatu łaskiego, a także informacje dotyczące wdrażania Priorytetów VI-IX. Omówiono także wsparcie w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a także przedstawiano ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

 

 

 

 

 


 

Konferencją w Tomaszowie Mazowieckim 2 marca 2012 r. zakończyły się spotkania w Starostwach Powiatowych z obszaru działania Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku. Obecna na spotkaniu Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Bełchatowskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Przez najbliższe tygodnie marca spotkanie o tej tematyce będa odbywać się w powiatach należących to obszarów działania RO EFS w Sieradzu. Pierwsze jest juz za nami. 1 marca, z udziałem Dyrekcji Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, odbyło się spotkanie w Poddębicach.

 

 


 

W renesansowym Pałacu Męcińskich w Działoszynie ostatniego dnia lutego odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące planowanych konkursów w ramach PO KL w województwie łódzkim w 2012 roku.

 

O korzyściach płynących z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL opowiedział Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Następnie Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Pajęczańskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Jadwiga Gutkowska, Zastępca Kieronika Wydziału Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

  

 


 

 

27 lutego br. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów z Priorytetu IX zatytułowane „Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla szkół w świetle zmian dokumentów programowych”. Uczestnikami spotkania – zorganizowanego przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi – było ponad 160 przedstawicieli szkół podstawowych i urzędów województwa łódzkiego, zainteresowanych bądź już realizujących projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Dominika Patory, Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który podsumował dotychczasowe wdrażanie Programu w obszarze edukacji. Następnie przedstawiciele Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi umówili najważniejsze zmiany dokumentów programowych, obowiązujących od stycznia 2012 r. Z kolei możliwości wsparcia szkół w 2012 r. w ramach Poddziałania 9.1.2 oraz Działania 9.2. PO KL zostały zaprezentowane przez pracowników Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Ostatnie wystąpienie należało ponownie do przedstawiciela ROEFS, który zaprezentował ofertę wsparcia Ośrodka zarówno dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z Programu, jak i realizatorów projektów.

  

 


 

 

20 lutego 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące planowanych konkursów w ramach PO KL w województwie łódzkim w 2012 roku.


O korzyściach płynących z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL opowiedział Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach PO KL Powiatu Bełchatowskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pan Andrzej Kaczorowski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.
 

 


 

 

 


 


 

6 lutego 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące planowanych konkursów w ramach PO KL w województwie łódzkim w 2012 roku.

 

O korzyściach płynących z realizacji i uczestnictwa w projektach PO KL opowiedział Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przedstawiła podsumowanie dotychczasowej aktywności w ramach Programu Powiatu Opoczyńskiego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Ewa Fijałkowska, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień omówiono możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

  

  


 

 

1 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku odbyło się drugie spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące planów na 2012 rok Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie PO Kapitał Ludzki. W konferencji uczestniczył Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

Po wystąpieniu Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, głos zabrała Pani Agata Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, która opowiedziała o korzyściach płynących z realizacji projektów, a także podsumowała dotychczasową aktywność w ramach PO KL Powiatu Radomszczańskiego. Następnie informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawił Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Podczas kolejnych wystąpień pracownicy Instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL szczegółowo omówili możliwości wsparcia w ramach konkursów zaplanowanych w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z kolei obecny na spotkaniu przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił ofertę Ośrodka, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

 


 

 

18 stycznia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne z udziałem Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, a także Dyrekcji Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wydziału Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

W spotkaniu dotyczącym konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w ramach PO Kapitał Ludzki w 2012 roku, uczestniczyło 60 osób – przedstawicieli gmin Powiatu Piotrkowskiego oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne z PO KL.

 

Podczas spotkania Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, zachęcając do pozyskiwania środków z PO KL, omówił korzyści płynące z realizacji projektów, zwłaszcza w kontekście Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na który przeznaczono w tym roku blisko 45 000 000 zł. Jednocześnie uwaga uczestników została zwrócona na fakt, że 2012 jest ostatnim rokiem ogłaszania konkursów w ramach PO KL.

 

W dalszej części spotkania Pani Agata Rutkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki – podsumowała dotychczasowe wdrażanie Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie łódzkim, w tym aktywność poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu piotrkowskiego. Następnie informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawiła Pani Jadwiga Gutkowska – Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Podczas kolejnych wystąpień osoby zaangażowane we wdrażanie PO KL szczegółowo omówiły możliwości wsparcia w ramach konkursów zaplanowanych w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z kolei obecny na spotkaniu przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił ofertę Ośrodka, obejmującą w szczególności bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

   


 

 

7 października 2011 r. odbyła się konferencję pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpędza Łódzkie”, gromadząc w hali filmowej PWSFTViT w Łodzi ponad 120 gości.

 

Zgromadzonych uczestników przywitał Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Podsumowanie wdrażania Priorytetów VIII i IX przedstawił Pan Bartosz Rzętkiewicz, Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, natomiast Priorytetów VI-VII – Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Na konferencji był obecny również Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

 

Następnie odbyły się prezentacje zdobytych umiejętności i kompetencji
7 beneficjentów Programu z województwa łódzkiego.

 

Salsa na żywo, gaszenie pożaru, doświadczenia prezentowane przez młodych chemików i fizyków, pokaz umiejętności kaskaderów to tylko niektóre z atrakcji przygotowane dla uczestników konferencji…

 

Jak szczegółowo wyglądał program konferencji?

 

Jako pierwszy wystąpił zespół Projekt Salsa ze specjalnym pokazem salsy. Zaraz po nim zostały wyświetlone filmy uczestników projektu realizowanego przez łódzkie studio filmowe SE-MA-FOR. Z kolei uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Wielunia wykonali kilka doświadczeń fizycznych i chemicznych, po czym podopieczni i wychowawcy ze stowarzyszenia MONAR zaprezentowali swój projekt oraz zdjęcia z jego realizacji. W dalszej części pracownicy Mazowieckiej Spółki Gazowniczej wykonali symulację alarmu gazowego, a przedstawicielki Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA-TY-MY opowiedziały o spółdzielczości społecznej z powodzeniem realizowanej przy ich pomocy dzięki środkom pochodzącym z EFS. Jako ostatni, wzbudzając ogromny podziw wśród uczestników konferencji,  pokaz zdobytych umiejętności zaprezentowali uczniowie Szkoły Kaskaderów „13”.

 

Na zakończenie Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, zapowiedział kolejne konkursy na dofinansowanie kolejnych projektów wspierających rozwój mieszkańców naszego województwa, które prawdopodobnie już w I kwartale 2012 roku ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

Całe spotkanie prowadziła Pani Magda Majewska z łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej.

 

 

 

 


 

 

22 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi obyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, poświęcona Poddziałaniu 8.1.1 PO KL „Wykwalifikowana kadra rozpędza Łódzkie – 40 000 000 zł dla przedsiębiorstw!”. Okazją było niedawne zakończenie naboru wniosków w ramach ostatniego konkursu w ramach Poddziałania zapewniającego fundusze na wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Oprócz podsumowania konkursu, w odpowiedzi na który projektodawcy złożyli 308 wniosków o dofinansowanie, ubiegając się o część z przewidzianej alokacji wynoszącej 40 mln zł, trzech beneficjentów PO KL zaprezentowało swoje przedsięwzięcia. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele firmy ILS Robert Fiutak, prowadzącej kurs języka angielskiego dla pracowników branży nieruchomości z naszego województwa w ramach projektu „Łódzkie buduje na potęgę – język angielski dla branży nieruchomości”, Fundacji Gajusz, kończącej realizację projektu „Wiedza do lepsze leczenie”, przewidującego szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z województwa łódzkiego w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi, oraz firmy Spedimex sp. z o.o., wpierającej szkoleniowo swoich pracowników w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy Spedimex” w zarządzania zespołem, zmianą oraz projektami.

 

Są to przykłady z grona ponad 280 beneficjantów realizujących swoje pomysły w województwie łódzkim w ramach Poddziałania 8.1.1. Już wkrótce będzie ich jeszcze więcej dzięki właśnie zakończonemu naborowi wniosków. Pieniądze zostaną rozdysponowane na projekty przewidujące szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, a także doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 


 

 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej i opublikowaniem listy rankingowej wniosków złożonych w odpowiedzi na pierwszy z czterech tegorocznych konkursów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodoweg, 26 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podsumowująca nabór.

 

Do rozdysponowania w ramach tego konkursu przeznaczono prawie 55 mln zł. Na liście rankingowej znalazło się 66 projektów, których łączna wartość wyniosła ok. 50 mln zł. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele trzech powiatów, będących organami prowadzącymi szkół zawodowych. We własnym zakresie wybrali oni szkoły zawodowe, które realizują lub wkrótce rozpoczną realizację ciekawych projektów współfinansowanych w ramach Działania 9.2 PO KL. Przedstawiono następujące przedsięwzięcia:

 

 1. Laboratorium mody” – projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi www.laboratorium-mody.com.pl Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 12 w Łodzi poprzez nawiązanie współpracy i adaptację dobrych praktyk partnera z Włoch, służącej podniesieniu zdolności 30 uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego szkoły. 

 

 1. Teraz uczeń – nowe kwalifikacje” – projekt Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach www.zs1.pabianice.com.pl Skierowany jest do uczniów technikum w zawodach technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy i technik budownictwa oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Obejmuje m.in. zajęcia dodatkowe z matematyki, chemii, mechatroniki oraz podstaw konstrukcji mechanicznej, a także projektowanie w programach specjalistycznych typu AutoCAD, Norma Prom, MTS CNC oraz EdgeCAM. 

 

 1. Lepszy start w przyszłość” – projekt Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach www.zs1bratoszewice.pl Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 146 uczniów o 80% z Zespołu Szkol nr 1 w Bratoszewicach w celu dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. poprzez stworzenie zajęć pozalekcyjnych.

 


 

 

22 czerwca 2011 r. uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych droga do sukcesu" w ramach Działania 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Umowa, której wartość wynosi 1 102 072,20 zł, została zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi w partnerstwie ponadnarodowym z partnerami niemieckimi oraz hiszpańskimi z branży gazowniczej.

 

Na uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 10 przed budynkiem Zespołu Szkół, obecni byli m.in. Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Piątkowski, W-ce Prezydent Miasta Łodzi, Pan Maciej Kaliski, W-ce Minister Gospodarki, Pan Michał Szubski, Prezes Zarządu Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pan Kazimierz Nowak, Prezes Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Pan Jan Anycz, Członek Zarządu MSG oraz Pan Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty. Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele partnerów w projekcie - firmy Viessmann Werke Berlin GmbH & Co KG, jeden z największych producentów systemów techniki grzewczej oraz Barnagas Norte S. L. z Barcelony, dystrybutor i importer urządzeń gazowych i akcesoriów dla przemysłu grzewczego.

 

Realizacja projektu ma służyć podniesieniu kwalifikacji uczniów, zwiększeniu ich zdolności do zatrudnienia, jak również wyposażeniu w kompetencje odpowiadające wymaganiom pracodawców na współczesnym rynku pracy. Działania zaplanowane w projekcie to w szczególności wizyty studyjne u hiszpańskiego oraz niemieckiego partnera zagranicznego, umożliwiające zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej nowych technologii systemu gazowego, który zaczyna rozwijać się w Polsce. Przewidziano również adaptację dobrych rozwiązań partnerów zagranicznych i wspólne wypracowanie rozwiązań, opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych we współpracy z pracodawcami, szkolenie dla uczniów w zakresie spawania i zgrzewania instalacji gazowniczej oraz szkolenia bhp zakończone certyfikatem, zakup profesjonalnego sprzętu do spawania i zgrzewania oraz z zakresu bhp, warsztaty zakończone certyfikatem z zakresu podwyższania kompetencji kluczowych w zakresie projektowania stron www, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego oraz seminaria prowadzone przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

To już drugi projekt Mazowieckiej Spółki Gazowniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, współfinasowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poprzedni, pod nazwą „Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z.o.o.”, z powodzeniem był realizowany w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011.

 

Zgodnie z harmonogramem, projekt, na realizację którego podpisano dzisiaj umowę, ruszy już we wrześniu br.

 

Strona internetowa projektu: www.zsp3.com/projekt2 

 

 


 

 

7 czerwca 2011 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu odbyło się drugie spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2.

 

O korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” mówili m.in. Pani Dorota Ryl – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Bartosz Rzętkiewicz, Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Pani Elżbieta Modrzejewska, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu. Wśród 66 uczestników spotkania byli przedstawiciele szkół podstawowych i urzędów gmin z regionu sieradzkiego.

 

W ramach zaprezentowanego projektu można pozyskać wsparcie finansowe na zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt.

 

Dodatkowo, podczas spotkania pracownicy Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Sieradzu szczegółowo omówili założenia naboru wniosków, zasady przygotowania wniosków, a także wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

 

 


 

 

31 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2.

 

Uczestnikami było 80 przedstawicieli szkół podstawowych i urzędów gmin z regionu piotrkowskiego, zainteresowanych realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, w ramach którego  można pozyskać wsparcie finansowe na zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt.

 

Podczas spotkania pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim szczegółowo omówili założenia naboru, zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych, a także wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

 


 

 

2 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Franciszkańskiej 137 w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”, realizowany w ramach Poddziałania 9.2  PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Na spotkaniu obecny był m.in. Pan Krzysztof Piątkowski – wiceprezydent Miasta Łodzi, Pani Agata Rutkowska – zastępca dyrektora Departamentu PO Kapitał Ludzki oraz Pani Małgorzata Bartosiak – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

 

Podczas uroczystości uczestnikom Projektu (uczniom ZSP nr 6) zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w Projekcie, a zaproszeni goście mieli okazję przekonać się na własne oczy o umiejętnościach praktycznych uczniów z zakresu dekoratorstwa cukierniczego, nabytych w trakcie dofinansowanych zajęć. Zaprezentowane zostały także dwie pracownie ciastkarsko-cukiernicze wyposażone w sprzęt i surowce pozyskane w ramach Projektu oraz sala z wystawionym pracami uczniów, wykonanymi podczas szkoleń. Na zakończenie uczestnicy konferencji mogli spróbować kolorowych pralin, słodkich ciasteczek bankietowych i pysznych tortów.

 

W materiałach pokonferencyjnych, zgodnie z nazwą Projektu, znalazł się symboliczny placek drożdżowy i torcik weselny oraz broszura.

 

 

Strona internetowa projektu: www.projekt-zsp6.pl 

 

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W przedszkolu Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat przy ul. Kościelnej 6 w Łodzi 26 maja 2011 r. odbyła się niecodzienna konferencja prasowa z udziałem Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Marcina Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pana Bartosza Rzętkiewicza, Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

 
Fundacja od stycznia br. jest realizatorem projektu "Kolorowy świat - rośnie w siłę", współfinansowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa niepełnosprawnych dziewczynek i chłopców w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie świadomości rodziców nt. potrzeb i problemów edukacyjno-rehabilitacyjnych tych dzieci - podopiecznych placówki przedszkolnej. Przedsięwzięcie przewiduje m.in. terapię logopedyczną i psychologiczną, zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia muzyczno-ruchowe, a także warsztaty psychologiczne dla rodziców.

 

Prawdopodobnie już w przyszłym roku województwo łódzkie otrzyma dodatkowe środki na tworzenie nowych przedszkoli i wsparcie już istniejących w ramach wspomnianego Poddziałania. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po tzw. przeglądzie śródokresowym PO KL - taką informację w kwietniu br. przekazało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Pani Izabela Jachim-Kubiak, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" przyznała, że właśnie dzięki funduszom unijnym w wysokości ponad 800 000 zł udało się powiększyć przedszkole o 25%. Jeżeli zapowiedź MRR zostanie potwierdzona, Fundacja nie wykluczyła ponownych starań o dofinansowanie.

 

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w ramach ogłaszanych konkursów z Poddziałania 9.1.1 złożono 397 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu tworzenie nowych przedszkoli lub wsparcie już istniejących. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej w województwie łódzkim podpisano 75 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 55 365 691,98 zł, w tym projektodawcy z Łodzi: 18 umów na kwotę 13 410 336,80 zł. Dzięki temu wsparcie do tej pory uzyskało aż 137 ośrodków wychowania przedszkolnego, a 3 785 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

 

Strona internetowa projektu: www.kolorowyswiat.pl 

 

  

 

  

19 maja 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Postaw na rozwój! Kampania informacyjno-promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego – 2 edycja”, realizowanego przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania prezentację pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju edukacji w regionie” wygłosiła Pani Agata Rutkowska, zastępca dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Projekt był realizowany w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2011 r., oferując profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Skierowany był do osób pracujących, którzy zakończyli edukację, a także nieuczącą się młodzież w wieku od 18-24. Była to już druga edycja projektu, cieszącego się dużą popularnością.

 

Na doradztwo edukacyjno-zawodowe jest ogromne zapotrzebowanie. Brakuje go w szkołach, co powoduje, że często wybory dotyczące studiów czy pracy są przypadkowe. Podczas indywidualnych spotkań każdy uczestnik projektu został wyposażony w „narzędzia”, które pomogą mu samodzielnie zarządzać swoją karierą. Tymi narzędziami mogło być poznanie swoich mocnych stron, umiejętność wykorzystania własnego potencjału czy zwiększenie wiedzy np. z zakresu poszukiwania pracy. Z przeprowadzonych testów doradcy przygotowali Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego uczestnika.

 

Dodatkowo dla uczestników projektu przewidziano weekendowe szkolenia, m.in. z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania, e-learingu. Do dyspozycji była także biblioteka z najnowszymi pozycjami wydawniczymi oraz szansa na stypendia.

 

Projekt „Postaw na rozwój!”, dofinansowany na kwotę 1 499 120,31 zł, jest jednym z 38 projektów dofinansowanych w województwie łódzkim w ramach konkursów z Działania 9.3. Łączna pula środków przeznaczona dotychczas na wsparcie kształcenia ustawicznego to blisko 29 mln zł. Liczba 247 złożonych dotychczas wniosków i kwota 30 mln zł w tegorocznym konkursie z Działania 9.3 pozwala stwierdzić, że tego typu przedsięwzięcia będą w naszym regionie sukcesywnie kontynuowane.

 

Strona internetowa projektu: www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl 

 

 

 


 

 

 

W piątek, 29 kwietnia 2011 r. o godz. 8.30 Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego spotkał się z uczniami XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi z okazji zakończenia nauki przez tegorocznych maturzystów.

 

Spotkanie było okazją do podsumowania 3 lat edukacji uczniów ostatnich klas oraz realizacji dwóch projektów Liceum finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: "Szansa na sukces maturalny" (www.maturasukces25lo.yoyo.pl) oraz "Języki obce już nie są obce" (www.jezyki25lo.yoyo.pl). Łączna suma otrzymanego wsparcia finansowego to ponad milion złotych. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie dla uczniów Szkoły zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, biologia) oraz języka angielskiego i niemieckiego.

 

f