AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Poddziałanie 8.1.4


Zaprezentowano strategiczną mapę regionu

29.10.2010

 

Podczas piątkowej konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowano wyniki badań nad strategiczną mapą rozwoju województwa łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek Witold Stepień, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Elżbieta Hibner, a także grono ekspertów.

Celem stworzenia mapy było dostarczenie gminom województwa łódzkiego wiedzy niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji poprzez opracowanie alternatywnych scenariuszy rozwojowych – uwzględniających optymistyczne, pesymistyczne i neutralne wersje zdarzeń dla wszystkich samorządów województwa łódzkiego.

Marszałek Włodzimierz Fisiak podkreślił znaczenie badania w planowaniu działań dla całego regionu - Dzięki tej analizie możemy określić słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia poszczególnych jednostek samorządowych. Otrzymane analizy będą przydatne w planowaniu rozwoju poszczególnych gmin, powiatów oraz całego województwa łódzkiego – powiedział.
   

 

Konferencja podsumowująca część badawczą projektu systemowego  „Strategiczna mapa regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”

16.03.2010

 

W dniu 9 lipca 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się  Konferencja kończąca część badawczą projektu systemowego realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL: „Strategiczna mapa regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”. Uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele lokalnych samorządów oraz innych instytucji i organizacji, które aktywnie współtworzyły projekt i bez których, jak to podkreślał wykonawca badania, nie byłoby możliwe osiągnięcie tak znaczących wyników.

Przedstawiciele wykonawcy, firmy PAG Uniconsult Sp. z o. o., zaprezentowali wyniki badań, w tym przykładowe scenariusze i analizy, których całość po opracowaniu zostanie rozpowszechniona w regionie łódzkim.    

Warte podkreślenia jest, że w ramach projektu powstała baza ekspertów regionalnych, z których pomocy będzie można korzystać przy kolejnych przedsięwzięciach badawczych.

Prowadzone podczas Konferencji dyskusje pomiędzy przedstawicielami lokalnych samorządów, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego - Panią Elżbietą Hibner oraz wykonawcami badania potwierdziły, że przedsięwzięcie jest potrzebne jako ważne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji w ramach prowadzonej polityki rozwoju. Z kolei, jak wynikało z wypowiedzi osób prowadzących badania (facylitatorów) na terenie poszczególnych samorządów w wielu gminach i powiatach działania projektu stanowiły okazje do podejmowania dyskursu nad lokalnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej projektu http://www.smrscenariusze.pl/  

 

Zrealizowane projekty systemowe w ramach poddziałania 8.1.4 - pobierz informację w pliku .pdf  

 

Regionalne Obserwatoria w ramach projektów systemowych (Poddziałanie 8.1.4 POKL) - spotkanie w Warszawie
16.03.2010

 

W dniach 4-5 marca 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące regionalnych obserwatoriów i projektów realizowanych w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL.

 

Podczas spotkania, którego organizatorem było Małopolskie Biuro Planowania Regionalnego przedstawiciele województw oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) podzielili się doświadczeniami, informacjami na temat realizowanych i planowanych działań oraz dobrymi praktykami.

 

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentowali założenia projektu systemowego "Strategiczna mapa regionu - badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy", realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL. Dodatkowo przedstawiono ogólne informacje o projekcie promocyjnym "Wymiana informacji i promocja dotycząca przewidywania zmian gospodarczych w Województwie Łódzkim", którego Beneficjentem systemowym jest Wydział Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie organizatora spotkania:  http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/aktualnosci .  

 

Początek konsultacji z partnerami projektu "Strategiczna mapa regionu"
03.03.2010
 

W dniu 8 lutego br. podczas inauguracyjnego posiedzenia Forum Rozwoju poddano konsultacjom koncepcję projektu systemowego oraz metodologię planowanych badań.


Forum Rozwoju to gremium partnerskie wspomagające Samorząd Województwa Łódzkiego, skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, władz i administracji regionalnej i lokalnej, administracji rządowej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, urzędu statystycznego oraz innych gremiów partnerskich z regionu. Za koodynację prac Forum Rozwoju odpowiada Departament Polityki Regionalnej.

 

Podczas posiedzenia przedstawiciele firmy PAG Uniconsult Sp. z. o. o. - wykonawcy badań oraz Departamentu Polityki Regionalnej - beneficjenta projektu systemowego "Strategiczna mapa regionu - badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych", realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL, przedstawili koncepcję przedsięwzięcia i metodologię planowanych badań. Zostały one poddane konsultacjom. Wniesiono wiele cennych uwag i sugestii.

 

Prezentacja projektu systemowego "Strategiczna mapa regionu - badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych".  

 

Podpisanie umowy i wybór wykonawcy Strategicznej mapy regionu - badań regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych.
13.01.2010 r.

 

W dniu 15 grudnia 2009 r. podpisano umowę z firmą PAG Uniconsult Sp. z o.o. na realizację usługi wykonania Strategicznej mapy regionu - badań regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych. W tym samym dniu podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia miało miejsce w dniu 13 stycznia 2010 r.

 

Badania będą realizowane w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.1.4 PO KL „Strategiczna mapa regionu - badania regionu  łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/bip/tematyczne/przetargi
Data ogłoszenia 9 września 2009 r.