AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Poddziałanie 8.2.2


1.

 

 

 

Tytuł

 

 

Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego

 

Działanie

 

 

8.2 Transfer wiedzy

 

Podziałanie

 

 

8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

 

Beneficjent systemowy

 

 

Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Wartość całkowita projektu

 

 

1 892 460,00 PLN

 

w tym dofinansowanie

 

 

1 750 525,50 PLN

 

Okres realizacji

 

 

1 sierpnia 2011 – 31 stycznia 2013

 

 Cel projektu

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego przez 800 mieszkańców województwa łódzkiego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji w okresie 01.08.2010-31.01.2013.

 

Cele szczegółowe:

  • pracowanie programu szkoleń,
  • szkolenia z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla 400 pracowników lokalnej administracji samorządowej odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI, z czego 6 osób uaktualni wiedzę i umiejętności trenerskie nabyte podczas wcześniejszego projektu systemowego,
  • szkolenia z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla 400 osób, w tym przedsiębiorców, pracowników naukowych, zrzeszeń przedsiębiorców, związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji.

 

 www

 

 

 -

 

 

 


 

 2.

 

 

Tytuł

 

 

Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030

 

Działanie

 

 

8.2 Transfer wiedzy

 

Podziałanie

 

 

8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

 

Beneficjent systemowy

 

 

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Wartość całkowita projektu

 

 

1 667 878,03 PLN

 

w tym dofinansowanie

 

 

1 542 787,18 PLN

 

Okres realizacji

 

 

1 grudnia 2010 – 28 czerwca 2013

 

 Cel projektu

 

 

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie i przyjęcie przez Sejmik WŁ do 28 czerwca 2013 r. nowej "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS - 2030".


 

Cele szczegółowe:

  • opracowanie i przyjęcie do 28 czerwca 2013 r. Regionalnej Strategii Innowacji,
  • opracowanie i przyjęcie do 28 czerwca 2013 r. modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie,
  • promocja w czasie trwania projektu polityki innowacyjnej w regionie,
  • opracowanie i przyjęcie do 28 czerwca 2013 r. metody monitoringu i ewaluacji wdrażania RSI,
  • wdrożenie w czasie trwania projektu modelu transferu technologii w oparciu o Łódzką platformę Transferu Wiedzy jako jednego z głównych narzędzi realizacji zapisów nowej Regionalnej Strategii Innowacji.

 

 www

 

 

 www.biznes.lodzkie.pl/gospodarka/rsi_2030

 

 

 

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź poszukuje osób/instytucji do pracy na umowę zlecenie przy realizacji projektu systemowego Województwa Łódzkiego „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2. Nabór dotyczy wykonywania zadań prawnych i rozliczeniowych w ramach powyższego projektu.

 

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
REGON: 472071715, NIP: 725-17-08-148
Tel. 042 291 98 40
Fax. 042 291 98 41
e-mail: agata.sarzala@lodzkie.pl

 

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://www.biznes.lodzkie.pl/ w zakładce projekty, Infrastruktura biznesowa, Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 28 lipca 2011 r. do godz. 12:00 na adres: agata.sarzala@lodzkie.pl. W przesyłanej ofercie należy wskazać miesięczne wynagrodzenie jakie będzie oczekiwane za wykonywanie zadań przewidzianych w projekcie.

 

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Pani Agata Sarzała, tel. 042 291 98 47, e-mail: agata.sarzala@lodzkie.pl

 

 

Wymagania dotyczące naboru

 

Zgłoszenie ofertowe dla osób fizycznych

 

Zgłoszenie ofertowe dla instytucji

 

 

 


 

 

Wybrano „Lidera Innowacji Województwa Łódzkiego”

2010-12-09

 

Podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Gospodarczego w dniu 6.12.2010 r. ogłoszono wyniki konkursu „Lider Innowacji Województwa Łódzkiego”, który został przeprowadzony w ramach projektu systemowego pn. „Kapitał Innowacji 2009. Promocja i komunikacja” realizowanego przez Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Statuetki nagrodzonym wręczył Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

 

Złotym Liderem Innowacji został Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka wraz z Katedrą Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki za projekt „Kompleksowe zastosowanie osadów ściekowych, Cyanobacteria i Biojodis w intensyfikacji ekologicznej uprawy roślin, transferowanych na energię odnawialną w Regionie Łódzkim”. Autorami projektu są prof. Zdzisława Romanowska-Duda z Katedry Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Mieczysław Grzesik z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. 

 

Statuetkę Srebrnego Lidera Innowacji otrzymał Instytut Energetyki – Oddział Techniki Cieplnej w Łodzi za projekt „Elektrohydrauliczny Regulator Mocy Turbiny Kondensacyjnej”. Nagrodę odebrał Mariusz Pawlak, Dyrektor Oddziału Łódzkiego. 

 

Statuetkę Brązowego Lidera Innowacji dostała firma MDH sp. z o.o. za projekt „Nowoczesna linia stabilizatorów marki QMED ACTIVE LINE”. Nagrodę odebrała Anna Barburska.

 

 


  

 

Warto stawiać na innowacje w Łódzkiem

2010-10-19
 


Namówić do współpracy łódzkie uczelnie i przedsiębiorców - taki cel postawili sobie organizatorzy konferencji „Innowacje 2010. Inwestujemy w rozwój”, która odbyła się we wtorek w Instytucie Europejskim w Łodzi. Spotkanie otworzył Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.


W Województwie Łódzkim skala absorbowania innowacji jest niewystarczająca. Niezbędna jest w tej dziedzinie współpraca uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Niestety, podejmuje się niewiele tego typu działań. - Rynek wymusza na nas bycie innowacyjnym. Kto nie sprosta temu wyzwaniu, zostanie z tyłu – przestrzegał przedsiębiorców Wicemarszałek Stępień.


Podczas konferencji ogłoszono konkurs „Lider Innowacji w Województwie Łódzkim”. – Zapraszam do udziału w konkursie – zachęcał Wicemarszałek Stępień. - Będziemy promowali wszystkie zgłoszone projekty. Pokazywali dobre praktyki. Tak, żeby inni uwierzyli, że warto postawić na innowacyjność – dodał.


W spotkaniu - organizowanym w ramach projektu systemowego „Kapitał Innowacji 2009. Promocja i komunikacja” - wzięli także udział członkowie Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET.

 

 


 

Konferencja "Innowacje 2010. Inwestujemy w rozwój."

2010-10-12
 


W dniu 19 października 2010 r. w Instytucie Europejskim, Centrum Dydaktyczno – Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260 w ramach projektu systemowego „Kapitał Innowacji 2009. Promocja i komunikacja” odbędzie się Konferencja Innowacje 2010. Inwestujemy w rozwój.


Głównymi tematami konferencji będą:
• klastry działające w województwie łódzkim,
• dobre praktyki B+R,
• promocja projektów prorozwojowych Województwa Łódzkiego.


Konferencja zostanie przeprowadzona w formie wykładów tematycznych oraz panelu dyskusyjnego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.innowacje.lodzkie.pl

 

 


 

Ogłoszono przetarg na usługę promocji w ramach realizacji projektu systemowego Województwa Łódzkiego pt.. „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy" 
2010-09-22
 

W dniu 14.07.2010 r. ogłoszono przetarg na usługę promocji w ramach realizacji projektu systemowego Województwa Łódzkiego pn. „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy".

 

Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie:

 

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/zamowieniapubliczne/przetargi/zamowienia_publiczne?contentIDR=3f28fd8041e3c8d0bd0abdca59140f8e&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0&WCM_PI=1&WCM_Page.9705260041da68808530a5ea276715be=2

 

 


 

Ogłoszono przetarg na budowę portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt.. „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy”

2010-08-17
 

W dniu 17 sierpnia 2010 r. ogłoszono przetarg na budowę portalu internetowego w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.2.2  pt. „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy”. Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie:

 

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/zamowieniapubliczne/przetargi/zamowienia_publiczne?contentIDR=3f28fd8041e3c8d0bd0abdca59140f8e&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

 

 


 

 

Ogłoszono przetarg na wykonanie modelu formalno-prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy"

2010-08-32
 

 

W dniu 23 sierpnia 2010 r. ogłoszono przetarg na wykonanie modelu formalno-prawnego w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.2.2 pt: „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy". Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie:

 

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/zamowieniapubliczne/przetargi/zamowienia_publiczne?contentIDR=3f28fd8041e3c8d0bd0abdca59140f8e&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

 

 


 

 

Wybrano wykonawcę badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim w ramach projektu systemowego „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”

2010-05-19
 

W dniu 19 maja 2010 r. udzielono zamówienia w przedmiocie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.2.2 „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”.

Wykonawcą jest IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna.

 

Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie: 

 

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/zamowieniapubliczne/archiwum/2009/przetargi?contentIDR=11a00c0041c504e5809bacce6711a011&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

 

 


 

 

Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim w ramach projektu systemowego „Aktualizacja RSI – Badania  i Monitoring”.

2009-09-30
 

W dniu 30.09.2009 r. ogłoszono przetarg na przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.2.2  „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”

 

Więcej informacji o postępowaniu przetargowym na stronie: 

 

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/zamowieniapubliczne/archiwum/2009/przetargi?contentIDR=11a00c0041c504e5809bacce6711a011&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

 

 


 

 

 

Zrealizowane projekty systemowe - w ramach poddziałania 8.2.2 - pobierz informację w pliku .pdf