Informujemy, że bieżące informacje na temat realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl


ZAMKNIJ OKNO
x
Loading

Projekty Systemowe - Aktualności

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>

Aug 12, 2014

Zapytanie ofertowe – wynajem sali na konferencję podsumowującą projekt ŁRPWMSU – II edycja

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali  (wykładowej/konferencyjnej/koncertowej) w dniu 12 września 2014 r. na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty.

Apr 29, 2014

XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z walidacją pod opinię Sieci poddano produkt powstały w ramach projektu innowacyjnego testującego „PI Aktywni seniorzy” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy w ramach tematu „Działania służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej”.

Apr 9, 2014

Przetarg na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt ŁRPWMSU - II edycja

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja. Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

Mar 20, 2014

Rozpoczęła się realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.1

W dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 286/14 przyjął do realizacji projekt systemowy pn. „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja 2014-2015”.

Dec 11, 2013

Lista rankingowa stypendystów 2013/2014

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1692/13 przyznał stypendia w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2013/2014 550 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Wszystkim stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.stypendium.info.pl

Nov 27, 2013

Zapytanie ofertowe - wynajęcie sali wraz z oprawą muzyczną

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali (wykładowej / konferencyjnej / koncertowej) wraz z oprawą muzyczną na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachPoddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.bip.lodzkie.pl.

Oct 22, 2013

UWAGA! Stanowisko MRR - zakup i montaż placów zabaw w ramach Poddziałania 9.1.1

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie wydatków związanych z zakupem i montażem placów zabaw w kontekście interpretacji zapisów Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowywania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Oct 1, 2013

Zapytanie ofertowe - zakup artykułów spożywczych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych.

Sep 4, 2013

Ruszył projekt systemowy z Poddziałania 6.1.1

W dniu 3 września 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1158/13 przyjął do realizacji projekt systemowy pn. „FLEXI MAMA – strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet”.

 

Projekt realizowany jest w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Sep 3, 2013

Kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja

W dniach 16-30 września 2013 r. odbędzie się kolejny nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014.

STRONA:   1  2  3  4  5  dalej    >>