AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Projekty systemowe - Poddziałanie 9.1.3


Zapytanie ofertowe - prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego 

28.08.2014 r.


Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przesyła zaproszenie do składania ofert na zakup usługi: prowadzenia konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenia panelu dyskusyjnego (wraz z opracowaniem pytań niezbędnych celem jego przeprowadzenia) z osobami wcześniej zaproszonymi do dyskusji w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt systemowy Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja w dniu 12 września 2014 r.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert.
           Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.


Oferty należy składać:

1) w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji na adres:

 

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 

z dopiskiem „Oferta na prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”

 

2) lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2014 r. (środa) o godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik do zapytania ofertowego 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

____________________________________________________________________________ 


 

Zapytanie ofertowe – wynajem sali na konferencję podsumowującą projekt ŁRPWMSU – II edycja

14.08.2014 r.


Szanowni Państwo. 
Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali  (wykładowej/konferencyjnej/koncertowej) w dniu 12 września 2014 r. na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert.
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Oferta wynajęcia sali na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” lub w formie elektronicznej na adres: agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl (tel. 42/ 291-97-20)
Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2014 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym, które znajduje się na stronie internetowej: www.stypendium.info.pl/node/384
                                                                                                                                                                    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 Przetarg na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt ŁRPWMSU - II edycja

09.04.2014 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja. Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

Lista rankingowa stypendystów 2013-2014

11.12.2013 r.

 

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1692/13 przyznał stypendia w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2013/2014 550 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Wszystkim stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.stypendium.info.pl/

 

Lista rankingowa stypendystów 2013/2014

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe – wynajęcie sali wraz z oprawą muzyczną

27.11.2013 r.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali (wykładowej / konferencyjnej / koncertowej) wraz z oprawą muzyczną na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachPoddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.bip.lodzkie.pl/.

 

 


 

 

Rozeznanie rynku - wynajem sali na spotkanie gratulacyjne

10.10.2013 r.

 

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania wycen dotyczących wynajmu sali (wykładowej/ konferencyjnej/koncertowej) na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

 

Zapytanie ofertowe - zakup artykułów spożywczych

01.10.2013 r.

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą zachęcamy do składania ofert do dnia 03.10.2013 r. do godz. 16:00.

 

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.


 

 


  

 

Kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

03.09.2013 r.

 

W dniach 16-30 września 2013 r. odbędzie się kolejny nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014.

 

Projekt skierowany jest do uczniów:
• gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
• wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
• mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
• pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.stypendium.info.pl/

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji pod nr tel. 42/ 291-97-19; 42/ 291-97-20, e-mail: dkie.stypendia@gmail.com

 

 


 

Przetarg na Produkcję i dostarczenie kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2013/2014

29.07.2013 r.

 

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce „Przetargi” zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Produkcję i dostarczenie kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2013/2014 dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 września 2013 r. o godz. 10:00.

 

 


 

 

Przetarg na Dostawę pamięci przenośnych dla stypendystów w roku szkolnym 2013/2014

24.07.2013 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ w zakładce „Przetargi” zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Dostawę pamięci przenośnych na potrzeby realizacji projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2013 r. o godz. 10:00.

 

 


 

Zapytanie ofertowe - produkcja i emisja spotu radiowego

18.07.2013 r.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja oraz emisja spotu radiowego na potrzeby przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014 w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stacje radiowe zainteresowane współpracą zachęcamy do pobrania:
a) Zapytania ofertowego
b) Załącznika nr 1 - Formularza ofertowego
c) Załącznika nr 2 - Metryczki reklamy radiowej i scenariusza spotu informacyjno-promocyjnego

 

 


 

Przetarg na Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów

26.04.2013 r.

  

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2013 r. o godz. 10:00.

 

 


 

XVI Łódzkie Targi Edukacyjne

26.03.2013 r.

 

W dniach 14-16 marca 2013 r. odbyły się XVI Łódzkie Targi Edukacyjne. Targi odbyły się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Al. Politechniki 4 w Łodzi, a wzięło w nich udział blisko 200 wystawców. XVI Łódzkie Targi Edukacyjne honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi. Podczas oficjalnego otwarcia XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych w dniu 14 marca 2013 r. zgromadzonych licznie gości w imieniu Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego powitała Pani Mariola Mirecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ponadto zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół witali m.in.: Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Pan Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty.

 

 

 

Łódzkie Targi Edukacyjne to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń w sferze edukacyjnej, a niewątpliwie najbardziej istotne w województwie łódzkim. Podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych swoje oferty edukacyjne prezentowały m.in.: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w tym: licea, technika, szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, centra doskonalenia zawodowego, obserwatoria rynku pracy, wydawnictwa naukowe, szkoły języków obcych, szkoły tańca oraz biura podróży oferujące atrakcyjne formy wypoczynku dla uczniów. Targom towarzyszyły liczne pokazy i konkursy.

 

Podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych promowano dwa projekty realizowane przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja (stoisko nr 47),
 • Łódzkie intelektualne (stoisko nr 48).

 

 

Członkowie Zespołu projektowego Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez trzy dni trwania XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych intensywnie promowali Projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przypomnijmy, że Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, wykazujących duże zdolności w kierunku przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, posiadających zameldowanie lub uczących się w szkole na terenie województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych promowano Projekt podkreślając jego ideę, cel działania oraz korzyści płynące z otrzymywania stypendium, a tym samym możliwości wydatkowania środków na różnorodne cele edukacyjne np. zakup sprzętu komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych, opłacenie kursów językowych czy zajęć dodatkowych. Jednocześnie informowano uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół o kolejnym terminie naboru Wniosków o przyznanie stypendium tj. we wrześniu 2013 r. Osobom zainteresowanym rozdawano ulotki oraz plakaty informacyjno-promocyjne z prośbą o ich wywieszenie w danej szkole lub placówce dydaktycznej. Materiały informacyjno-promocyjne przekazano przede wszystkim: uczniom klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzicom, przedstawicielom szkół, pracownikom bibliotek, przedstawicielom mediów, doradcom zawodowym oraz pracownikom poradni pomocy psychologicznej.

 

 

 

 

Członkowie Zespołu projektowego przekazywali również osobom zainteresowanym informacje o korzyściach płynących z udziału w Projekcie w tym: wzroście motywacji do nauki oraz przełamywaniu barier materialnych w indywidualnym rozwoju edukacyjnym. Udzielano również kompleksowych informacji nt. sposobu wypełniania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium oraz warunkach, jakie należy spełnić.

 

Niewątpliwie promocję stoiska ŁRPWMSU – II edycja wzbogaciła obecność naszych stypendystów oraz Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych, którzy zostali zaproszeni na XVI Łódzkie Targi Edukacyjne przez Zespół projektowy. Zarówno stypendyści Projektu jak i ich opiekunowie zadeklarowali pomoc w promowaniu kolejnego naboru wniosków stypendialnych wśród uczniów szkół.

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Projekcie. Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się we wrześniu 2013 r.

 

BIURO PROJEKTU:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
pokój 1319
tel. 42/ 291-97-19 lub 42/ 291-97-20
e-mail: dkie.stypendia@gmail.com
www.stypendium.info.pl

 

 


 

 

XVI Łódzkie Targi Edukacyjne 

12.03.2013 r.

 

Informujemy, że członkowie Zespołu projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja będą promować projekt oraz informować o zasadach udziału i kolejnym naborze Wniosków o przyznanie stypendium podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 14-16 marca 2013 r. (czwartek-sobota) w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Al. Politechniki 4 w Łodzi.

 

Stoisko nr 47 ŁRPWMSU - II edycja usytuowane będzie blisko głównego wejścia do hali. W celu ułatwienia Państwu dotarcia do stoiska promocyjnego poniżej zamieszczono mapkę z jego lokalizacją.

 

Godziny otwarcia targów dla zwiedzających:
14.03.2013 (czwartek) godz. 10:00-17:00
15.03.2013 (piątek) godz. 09:00-17:00
16.03.2013 (sobota) godz. 09:00-14:00

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska ŁRPWMSU-II edycja!

 

Lokalizacja stoiska nr 47

 

 


 

 

Przetarg na Wykonanie i dostawę pamięci przenośnych – pendrive’ów

04.01.2013 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Wykonanie i dostawę pamięci przenośnych – pendrive’ów dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2013 r. o godz. 09:00.

 

 


 

Przetarg na zakup i dostawę kalendarzy szkolnych na rok 2012/2013

05.12.2012 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2012/2013 dla stypendystów projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2012 r. godz. 11:30.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

Zapytanie ofertowe - produkcja toreb i teczek z nadrukiem

23.11.2012 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja toreb papierowych na gadżety oraz teczek z nadrukiem na potrzeby projektu
systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 do zapytania

 

 


 

 

Przetarg na świadczenie usługi restauracyjnej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów

21.11.2012 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi restauracyjnej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2012 r. o godz. 09:00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

 

Rozeznanie rynku - dostawa kalendarzy szkolnych

24.10.2012 r.

 

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na dostawę kalendarzy szkolnych dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

 

 

Przedmiot:

Cena
za 1 szt. netto w PLN:

Cena
za 1 szt. brutto w PLN:

Ilość szt.

Wartość netto
w PLN:

Wartość brutto
 w PLN:

Kalendarz szkolny

   

405

 

 

 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: jolanta.murawska@lodzkie.pl do dnia 31.10.2012 r. do godz. 15:00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (plik .pdf)

 

 


 

Przetarg na świadczenie usług specjalisty ds. merytorycznych

12.09.2012 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług Specjalisty ds. merytorycznych dla projektu: Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2012 r. o godz. 11:30.

 

 


 

 

Kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

23.08.2012 r.

 

W dniach 17-28 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/2013.

 

Wnioski stypendialne mogą składać uczniowie:

 • gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych,
 • wykazujący szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
 • mieszkający na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
 • pochodzący z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.stypendium.info.pl/ lub pod nr telefonu: 42-291-97-19; 42-291-97-20.

 

 


 

 

Przetarg na usługę druku plakatów i ulotek

09.08.2012 r.

 

Informujemy, że na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/ zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Usługę druku plakatów i ulotek na potrzeby realizacji projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2012 r. o godz. 10:00.

 

 


 

Zapytanie ofertowe - produkcja i emisja spotu radiowego

06.08.2012 r.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja oraz emisja spotu radiowego na potrzeby przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2012/2013, przeprowadzanej w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Metryczka reklamy radiowej i scenariusza spotu informacyjno-promocyjnego

 

 


 

 

XV Łódzkie Targi Edukacyjne

 

15 marca 2012 r. w Nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Al. Politechniki 2 w Łodzi odbyła się uroczysta Inauguracja „XV Łódzkich Targów Edukacyjnych”, nad którymi honorowy patronat pełnił: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold Stępień, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

 

Zgromadzonych licznie przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych
i oświatowych w krótkich przemówieniach witali m.in. Pani Mariola MireckaZastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pani Małgorzata ZwolińskaDyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty, Pan Janusz MoosDyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
. Celebrowanie otwarcia XV Łódzkich Targów Edukacyjnych zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi oraz skierowanie życzeń świadomego kształtowania ścieżki rozwoju edukacyjnego i kariery zawodowej
w stronę osób bezpośrednio zainteresowanych przedmiotem Targów.

 

XV Łódzkie Targi Edukacyjne

 

Oferta edukacyjna, którą prezentowało blisko 200 Wystawców – w tym: szkoły publiczne i niepubliczne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, zawodowe, uczelnie wyższe z kraju i zagranicy, a także placówki kształcenia pozaszkolnego, szkoły językowe, artystyczne – skierowana była przede wszystkim do młodzieży dbającej o swoją edukacyjną przyszłość.

 

Wachlarz oferowanych kierunków kształcenia pomimo, iż był niezmiernie różnorodny wzbogacony został przez intensywnie promowany „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

XV Łódzkie Targi Edukacyjne

 

Szerzeniem wiedzy na temat możliwości pozyskania stypendium na cele edukacyjne zajęli się pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji, którzy zachęcali młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców
i opiekunów do składania wniosków w ramach kolejnego naboru, który odbędzie się we wrześniu 2012 r.

 

Młodzież miała szansę na bezpośrednią wymianę poglądów z Panią Dorotą WodnickąDyrektorem Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Panią Małgorzatą KaniąZastępcą Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, których obecność na XV Łódzkich Targach Edukacyjnych w sposób istotny podkreślała wagę
i rangę realizowanego przez pracowników Wydziału Funduszy „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
– II edycja
”. Promowana przez nich idea doskonalenia kompetencji, umiejętności
i zdolności poprzez skorzystanie z finansowego wsparcia, jakie zapewnia program stypendialny cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

 

Podczas trwających trzy dni Targów rozdano zainteresowanym blisko 2.000 ulotek informacyjno-promocyjnych i około 300 plakatów. Ponadto w wyniku podjętych działań informacyjno-promocyjnych chęć nawiązania współpracy i promocji Projektu poprzez ogłoszenie o terminie i sposobie aplikowania o stypendium wyraziły:

 • szkoły podstawowe (oferta skierowana do uczniów klas szóstych),
 • urzędy pracy,
 • poradnie pomocy psychologicznej,
 • centra doradztwa zawodowego,
 • portale internetowe promujące postawy proedukacyjne.

Tak intensywne zainteresowanie działaniami realizowanymi w ramach projektu wskazuje na wysoką świadomość m.in. wśród młodzieży i pracowników placówek oświatowych, co do korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do programu stypendialnego. Najistotniejsze z nich, a zarazem oczywiste i godne propagowania to: stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym, podniesienie poziomu samooceny oraz wzrost motywacji do nauki.

 

Departament Kultury i Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie!

 

Najbliższy nabór wniosków stypendialnych już we wrześniu 2012 r.

 

 


 

 

Opublikowano listę rankingową stypendystów

 

W dniu 6 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2104/11 przyznał stypendium 400 najlepszym stypendystom projektu „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” na rok szkolny 2011/2012.

 

Lista rankingowa stypendystów dostępna na stronie www.stypendium.info.pl/o-projekcie/lista-rankingowa

 

W dniu 16 grudnia 2011 r. w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi odbędzie się spotkanie gratulacyjne dla wyłonionych stypendystów.

 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie http://www.stypendium.info.pl/

 

 


 

 

Ruszył nowy nabór wniosków stypendialnych

 

Termin składania wniosków stypendialnych to 19 września – 30 września 2011 r.

 

Nabór wniosków odbywa się zgodnie z nowym Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie http://www.stypendium.info.pl/

 

 


 

Nabór na stanowisko: Koordynator ds. promocji i monitoringu

 

W dniu 8 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór kandydatów do pracy w Wydziale Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji na stanowisko: Koordynator ds. promocji i monitoringu, w ramach projektu „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja".

 

Termin składania ofert do: 20 czerwca 2011 roku

 

Zapraszamy do składania aplikacji!

 

 

Do pobrania:

 

Oferta pracy

 

Kwestionariusz osobowy

 

Oświadczenie

 

Oferta pracy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

 

 


 

 

W dniu 15.12.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie gratulacyjne w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

 

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacyjny do projektu otrzymali z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia listy gratulacyjne.

 

Celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania umiejętności i wiedzy oraz ogólnego poziomu wykształcenia, lepszych wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz zwiększenia szans na kontynuowanie edukacji. Tegoroczne stypendia dla 300 uczniów z całego województwa, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym pozwolą na zmniejszenie różnic materialnych między uczniami oraz umożliwią dostęp do wiedzy i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Corocznie wyłanianych jest 300 uczniów z województwa łódzkiego, którym przyznawane jest stypendium w wysokości 600zł miesięcznie na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia).  

 

Zamknięto nabór wniosków stypendialnych złożonych w ramach „ŁÓDZKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ – II EDYCJA” w roku szkolnym 2010/2011.

 

Lista Rankingowa uczniów, którym zostało przyznane stypendium znajduje się na stronie http://www.stypendium.info.pl/o-projekcie/lista-rankingowa

 

 


 

 

Rusza nowy nabór wniosków stypendialnych!

 

Najbliższy termin składania wniosków: 

 

23 września-1 października 2010 r.!!

 

W roku szkolnym 2010/2011 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”
Szczegółowe informacje dot. projektu w zakładce O Projekcie na stronie: www.stypendium.info.pl/


 


 

Listy gratulacyjne dla najlepszych stypendystów

16.06.2009 r.

W najbliższą środę 17 czerwca w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbędzie się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dla najlepszych stypendystów I edycji projektu Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Listy gratulacyjne wręczy osobiście Pan Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Na uroczystości obecni będą dyrektorzy szkół, których uczniowie zostali wyróżnieni, członkowie Zarządu województwa łódzkiego oraz lokalne media.

Początek imprezy zaplanowano na godz. 14.00.

Projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO Kapitał Ludzki.

 


 

„Dobre praktyki w projektach systemowych w Priorytecie VIII i IX”

20.05.2009 r.

W dniach 20-21 maja w Łodzi odbędą się warsztaty pn. „Dobre praktyki w projektach systemowych w Priorytecie VIII i IX”,

Warsztaty odbędą się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina przy ulicy Narutowicza 20/22, o godzinie 10.00. Uczestnikami warsztatów będą przedstawiciele województw z całej Polski, realizujących projekty systemowe.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń nabytych podczas realizacji projektów systemowych.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną m.in. prezentacje dotyczące projektów systemowych realizowanych w wybranych województwach.
Ponadto zaplanowana jest wizyta przedstawiciela Instytucji Zarządzającej, który omówi m.in. zagadnienia związane z:

* zmianą w systemie realizacji PO KL ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemowych,
* procedurami oceny projektów na podstawie nowych zasad dokonywania wyboru projektów,
* stanem wdrażania projektów systemowych w kraju.

Poniżej zamieszczamy harmonogram warsztatów.

Program warsztatów - „Dobre praktyki w projektach systemowych w Priorytecie VIII i IX”
 

 
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - lista rankingowa

09.04.2009 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały Nr 478/09 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach "Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej" w roku szkolnym 2008/2009, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3.

Po dokonaniu analizy formalnej wszystkich wniosków Komisja Stypendialna stwierdziła, że 858 wniosków otrzymało pozytywną ocenę formalną, a 254 wniosków - ocenę negatywną. Wsparcie, zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej, otrzyma pierwsze 280 osób z Wojewódzkiej listy rankingowej.

Negatywnie oceniono wnioski:

 • niespełniające kryterium dochodu na członka rodziny tj. punktu określonego § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej;
 • niespełniające kryterium określonego § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej;
 • niespełniające kryterium okreśłonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej;


oraz wnioski zawierające różne uchybienia formalne. Do najcześćiej występujących należały:

 • brak oświadczenia o dochodzie, wymaganego jako załącznik wniosku;
 • wniosek złożony na niewłaściwym druku;
 • brak oświadczenia o niepobieraniu stypendium z innych źródeł;
 • inna niż 3 liczba przedmiotów kierunkowych wskazanych przez ucznia (uczniowie podawali średnią z jednego, dwóch lub czterech przedmiotów kierunkowych);
 • brak danych nauczyciela prowadzącego;
 • brak zgodności oświadczenia o dochodach w załączniku i we wniosku.

W procedurze pozakonkursowej złożono 94 wnioski. Po analizie formalnej i merytorycznej Komisja Stypendialna stwierdziła, że wnioski te nie spełniają kryteriów formalnych lub nie wskazują na szczególne , znaczące osiągnięcia wnioskodawców. Komisja Stypendialna postanowiła rozpatrywać wszystkie pozytywnie ocenione pod względem formalnym wnioski w procedurze konkursowej.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Ponadto informujemy, że uczniowie, którym zostało przyznane stypendium zostaną w najbliższym czasie poinformowani o obowiązku złożenia niezbędnych dokumentów, które zamieścimy do pobrania na stronie internetowej projektu www.stypendium.info.pl

Listy wniosków:

- Załącznik nr 1 - lista wniosków ocenionych negatywnie pod względem formalnym

- Załącznik nr 3 - Wojewódzka lista rankingowa

 

 


 

ARCHIWUM Informacji - Projekty systemowe 9.1.3

 

 

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - I edycja

 

 

Podsumowanie naboru wniosków - Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - plik .PDF

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - informacja o stypendystach - plik .PDF

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - raport ewaluacyjny - plik .PDF