Informujemy, że bieżące informacje na temat realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl


ZAMKNIJ OKNO
x
Loading

AKTUALNOŚCI

STRONA:   1  2    >>

Feb 20, 2012

Publikacja „Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET” po uzupełnieniach i uwagach redakcyjnych.

W efekcie działań „Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET”, realizowanych w ramach grantu Pomocy Technicznej PO KL wspólnie przez Instytucje Pośredniczące PO KL – Urząd Marszałkowski w Łodzi (koordynator grantu), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi z regionów, przygotowana została publikacja podsumowująca działania sieci.

Jan 2, 2012

Publikacja „Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET”

W efekcie działań „Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET”, realizowanych w ramach grantu Pomocy Technicznej PO KL wspólnie przez Instytucje Pośredniczące PO KL – Urząd Marszałkowski w Łodzi (koordynator grantu), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi z regionów, przygotowana została publikacja podsumowująca działania sieci.

Jun 30, 2011

V wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET

W dniach 27-29 czerwca 2011 r. odbyła się V wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET. Piątym regionem, w którym gościli przedstawiciele Sieci było województwo warmińsko-mazurskie.

May 19, 2011

IV wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET

W dniach 16-18 maja 2011 r. odbyła się IV wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET. Czwartym regionem, w którym gościli przedstawiciele Sieci było województwo pomorskie.

Apr 29, 2011

III wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET

W dniach 26-28 kwietnia 2011 r. odbyła się III wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET. Trzecim regionem, w którym gościli przedstawiciele Sieci było województwo śląskie.

Mar 24, 2011

II wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET

W dniach 21-23 marca 2011 r. odbyła się II wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET. Drugim regionem, w którym gościli przedstawiciele Sieci  było województwo kujawsko-pomorskie.

Oct 21, 2010

Inauguracyjna wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniach 18 – 20 października 2010 r. odbyła się inauguracyjna wizyta studyjna Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET.

Sep 22, 2010

Zmiana terminu inauguracyjnej wizyty studyjnej w ramach Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jako Lider Sieci informuje, iż termin inauguracyjnej wizyty studyjnej planowanej w dniach 28 – 30 września 2010 r. uległ zmianie.

Aug 9, 2010

Inauguracja Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jako Lider grantu informuje, iż w dniach 28 – 30 września 2010r. planowana jest inauguracja Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki  wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET.

Jan 10, 2010

Łódzkie liderem powstającej międzyregionalnej sieci współpracy dotyczącej proinnowacyjnych projektów PO KL.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 31 grudnia 2009 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informację o akceptacji oferty grantu, złożonej w odpowiedzi na konkurs dotyczący tworzenia sieci współpracy pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.

STRONA:   1  2    >>