AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Ewaluacja


Ewaluacja 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, ewaluacja to:

 

 • osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości)
 • dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów
 • oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

 

 

Ewaluacja zatem to zbieranie, analiza oraz interpretacja danych nt. znaczenia i wartości tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych. Ponadto opisywanie przebiegu oraz wyników badanych działań ze strony pozytywnej i negatywnej, wyjaśnienie związków pomiędzy nakładami i rezultatami, porównywanie rezultatów ze wstępnymi założeniami, okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów.

 

Cele ewaluacji:

 

 • Badanie jakości projektu
 • Poprawa skuteczności i efektywności projektu
 • Wspomaganie procesu podejmowania decyzji
 • Identyfikacja słabych i mocnych stron projektu
 • Wskazanie kierunków rozwoju
 • Sygnalizowanie problemów
 • Oszacowanie możliwości i ograniczeń
 • Określanie stopnia zgodności realizacji projektu z założeniami
 • Badanie potrzeb
 • Zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług

 

 Przedstawiamy aktualną prezentację z warsztatu w ramach Łódzkiej Akademii PO KL "Monitoring i ewaluacja" - stan: listopad 2010 r.