AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Opiekunowie Projektów


Opiekun projektu

 

 

Opiekun projektu jest wyznaczany dla danego projektodawcy już z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

Beneficjent zostaje poinformowany drogą elektroniczną o nazwisku opiekuna oraz otrzymuje dane kontaktowe tej osoby.

 

Wsparcie ze strony Opiekuna Projektu polega na:

 

1. udzieleniu konsultacji Beneficjentom dotyczących prawidłowego wypełniania Wniosku Beneficjenta o Płatność.

   Opiekun projektu jest odpowiedzialny za weryfikację wniosku o płatność w zakresie:

 

  • sprawdzenia poprawności przygotowania załącznika nr 2,
  • postępu rzeczowego realizacji projektu z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie

 

2. weryfikacji wniosków o dofinansowanie w przypadku wprowadzania zmian do projektu

 

3.  informowania beneficjentów nt. zmian w Wytycznych MRR oraz Zasadach poprzez wysyłanie odnośnika do strony www.pokl.lodzkie.pl, na której są zamieszczone aktualne dokumenty

 

4.  powiadamiania beneficjentów o zamieszczonych rekomendacjach bądź wyjaśnieniach w zakładce FAQ na www.pokl.lodzkie.pl.

 

W celu wyjaśnienia roli opiekuna w procesie realizacji projektów IP podkreśla, że:

 

  • opiekun projektu nie interpretuje przepisów prawa, w tym Prawa Zamówień Publicznych 
  • opiekun projektu nie odpowiada za zarządzanie projektami, w tym nie udziela porad związanych z obsługą księgową projektu
  • opiekun projektu nie dysponuje wzorami umów cywilnoprawnych i innych. 

 

Usprawnienia współpracy z opiekunami projektów - plik .pdf

 

Usprawnienia Współpracy Beneficjentów z Opiekunami Projektów