AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Realizacja projektu


Realizacja projektu

 

Każdy Projekt powinien:

 

  • zacząć się od pomysłu,
  • być dobrze przemyślany i umotywowany,
  • sprecyzować cel, jaki zostanie osiągnięty poprzez działanie,
  • być zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ściśle związany z jego celami.

 

Projekt opierający się na powyższych założeniach, jak również tworzony w oparciu o metody projektowe rekomendowane przez Unię Europejską takie, jak np.:

 

    • zarządzanie cyklem projektu (PCM), 
    • matryca logiczna, 
    • kryteria SMART

 

zwiększają szansę na prawidłową realizację projektu.