AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
WYNIKI KONKURSÓW
PROJEKTY INNOWACYJNE
PROJEKTY PONADNARODOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE
DOKUMENTY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GENERATORY WNIOSKÓW
ŁÓDZKA AKADEMIA PO KL
BAZA PROJEKTÓW
UCZELNIE WYŻSZE
SIECI WSPÓŁPRACY
REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA
PODKOMITET MONITORUJĄCY
OBEJRZYJ I PRZECZYTAJ
BOGACTWO ROZWOJU
PERSPEKTYWA 2014-2020
WSPARCIE DLA OSÓB 50+
PO KL DLA MŁODYCH
Loading

Uczelnie wyższe


2010-04-26

Odbyła się konferencja dla uczelni wyższych


W ubiegły piątek 23 kwietnia odbyła się konferencja „Uczelnie Wyższe fundamentem rozwoju regionu łódzkiego” zorganizowana przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego .

 

Na spotkaniu poruszono kwestię pozyskiwania środków w ramach PO KL przez szkoły wyższe. Swoje projekty zaprezentowali zaproszeni reprezentanci uczelni.

 

Konferencja, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12. Rozpoczęła się o godz. 11:00 wystąpieniem Włodzimierza Fisiaka – Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Gości przywitała również Elżbieta Hibner – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz prof. zw. dr hab.  Małgorzata Pyziak-Szafnicka – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Ranking skuteczności uczelni wyższych w aplikowaniu o środki unijne przedstawił Bartosz Rzętkiewicz – Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

 

Konferencja zainaugurowała program wsparcia pt. „Kapitalne uczelnie w Łódzkiem”, który ma wspomagać państwowe szkoły wyższe w staraniach o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

 

Szczegóły dotyczące programu wsparcia:

- seminaria organizowane w publicznych uczelniach wyższych,
- specjalne dyżury konsultantów w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10:00-14:00, pod specjalnym numerem telefonu: 42 663 31 60,
- uruchomienie dodatkowego adresu e-mailowego dla przedstawicieli szkół wyższych uczelnie_pokl@lodzkie.pl,
- dodatkowe dyżury w Punkcie Informacyjnym w każdy czwartek w godz. 12:00-14:00,
- konsultacje z doradcami RO EFS i pomoc w przygotowaniu wniosków.

 

- Nie ulega wątpliwości, że od 65 lat uczelnie wyższe są fundamentem rozwoju naszego regionu. Od kilku lat ten fundament jest sukcesywnie wzmacniany funduszami płynącymi z Unii Europejskiej. Mogą one być znaczącym kapitałem dla publicznych szkół wyższych. Z analiz Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat siedem uczelni państwowych województwa łódzkiego złożyło w sumie 119 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów. Niestety, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało jedynie niecałe 30 procent - mówił Marszałek, zachęcając jednocześnie środowiska uczelni o skuteczniejsze pozyskiwanie unijnych pieniędzy.

 


- Uczelnie państwowe powinny skoncentrować się na pozyskiwaniu środków z VIII i IX priorytetu PO KL, czyli pieniędzy przeznaczonych na projekty szkoleniowe i badawcze zorientowane na rozwiązywanie problemów regionalnych rynków pracy - uszczegółowiła Elżbieta Hibner.

(źródło www.lodzkie.pl )

 

Sposób dotychczasowego wykorzystania środków unijnych w swoich uczelniach przedstawili prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej i prof. dr hab. Bogdan Gregor, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Rektor Stanisław Bielecki przedstawił w swojej prezentacji m.in. projekt założeń stworzenia sieci współpracy między uczelniami zatytułowany "Uniwersytet Centralnej Polski".

 

W ramach prezentacji dobrych praktyk na konferencji można było zapoznać się m.in. z prezentacjami dr Tomasza Dorożyńskiego - "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego", dr Piotra Krajewskiego - prezentacja "Łódzkie 2020 - nauka dla gospodarki" oraz dr Jacka Stańdo, który przedstawił projekt "E-pogotowie matematyczne".

 

Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu VI i VII PO Kapitał Ludzki przedstawiła Anna Klimczak - przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Uczestnicy konferencji mogli porozmawiać z przedstawicielami projektodawców, zaopatrzyć się w materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla uczelni wyższych w ramach PO Kapitał Ludzki.

 

Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem uczestników oraz poczęstunek.

 

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób.

 

 

 

 

 

 






2010-04-14

Konferencja „Uczelnie Wyższe fundamentem rozwoju regionu łódzkiego”


Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki oraz Uniwersytet Łódzki. Dowiedz się, które uczelnie najlepiej radzą sobie z pozyskiwaniem środków w ramach PO KL, poznaj możliwości wsparcia z funduszy unijnych dla placówek kształcenia wyższego.  

Konferencja odbędzie się 23.04.2010r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12. Początek konferencji godz. 11:00.

Konferencję otworzy Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódzkiego. Słowo wstępne wygłosi Elżbieta Hibner – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej: Włodzimierz Nykiel i Stanisław Bielecki.

Dane dotyczące rankingu skuteczności uczelni wyższych w aplikowaniu o środki unijne przedstawi Bartosz Rzętkiewicz – Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

Na konferencji zostanie zainaugurowany program wsparcia dla uczelni wyższych pt. „Kapitalne uczelnie w Łódzkiem”, który pomoże pracownikom uczelni i jednostek naukowych w przygotowaniu poprawnych wniosków o dofinansowanie.

Przedstawiciele uczelni wyższych będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą wsparcia oferowanego w ramach EFS przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (Priorytety VIII i IX) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Priorytety VI i VII PO KL).

Integralną częścią spotkania będzie przedstawienie dobrych praktyk, czyli projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach PO Kapitał Ludzki.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego.

 

Harmonogram konferencji

 

Konferencja Uczelnie wyższe fundamentem rozwoju regionu łódzkiego