www.pokl.lodzkie.pl Aktualności http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/rss.xml pl lodzkie.pl lodzkie.pl http://www.lodzkie.pl/export/pics/rpo_logo_um.gif http://www.lodzkie.pl 48 48 Wesołych Świąt! http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/wesolych_swiat_23122015 ]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/wesolych_swiat_23122015 Dec 22, 2015 Ostatni tegoroczny artykuł w Dzienniku Łódzkim http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/141215_artykul_dl_111215 Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi. Od juniora do seniora, który ukazał się 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Łódzkim.]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/141215_artykul_dl_111215 Dec 14, 2015 Odbyło się XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/081215_xxii_posiedzenie_pkm XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział m.in. Pani Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/081215_xxii_posiedzenie_pkm Dec 8, 2015 Szkolenie pn. „Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020” http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/szkolenie_projekty_perspektywa_2014-2020 http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/szkolenie_projekty_perspektywa_2014-2020 Dec 2, 2015 Rozpoczął się kolejny konkurs wspierający edukację w Łódzkiem http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/041215_konkurs_wspierajacy_edukacje 14 stycznia 2016 roku rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół. Będziemy czekać na propozycje przedsięwzięć wzmacniających jakość oferty edukacyjnej placówek kształcenia ogólnego w zakresie:

  • przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki,
  • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych,
  • korzystania podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.
]]>
http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/041215_konkurs_wspierajacy_edukacje Dec 4, 2015
XXII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/021215_xxii_posiedzenie_pkm http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/021215_xxii_posiedzenie_pkm Dec 2, 2015 Szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020” http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/szkolenie_pzp_02122015 http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/szkolenie_pzp_02122015 Dec 2, 2015 Raport z badania ewaluacyjnego podsumowującego efekty wsparcia w ramach PO KL http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/201115_raport_koncowy_efekty_wsparcia_pokl Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim".]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/201115_raport_koncowy_efekty_wsparcia_pokl Nov 20, 2015 Kolejny artukuł w Dzienniku Łódzkim http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/201115_artykul_dl Zmieniamy Łódzkie z Fuduszami Europejskimi - Przedsiębiorczy Kapitał Ludzki!", który ukazał się 20 listopada 2015 roku w Dzienniku Łódzkim.]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/201115_artykul_dl Nov 20, 2015 Już wkrótce rozpoczniemy pierwsze nabory wniosków w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/231015_pierwsze_konkursu_efs_20142020 4 grudnia 2015 roku to ważna data dla projektodawców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na projekty wspierające kompetencje i aktywność zawodową mieszkańców Łódzkiego. Tego dnia bowiem rozpoczną się pierwsze w perspektywie finansowej 2014-2020 nabory projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ.]]>http://pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/231015_pierwsze_konkursu_efs_20142020 Oct 23, 2015